Till nyhetsarkivet

Vi söker en områdeschef

Tjänsten som områdeschef är placerad vid Förvaltningsavdelningen som totalt består av drygt 80 medarbetare. 
Avdelningen ansvarar för den löpande dagliga driften vilket innebär tillsyn, skötsel, boendefrågor och felavhjälpande underhåll.

 

Läs mer om tjänsten och ansök via denna länk