Till nyhetsarkivet

Vi har anslutit oss till Klimatinitiativet

Nu växlar vi upp vårt miljöarbete ytterligare genom att vi anslutit oss till Allmännyttans Klimatinitiativ, ett samarbete med målet att allmännyttiga bostadsföretag ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.