Till nyhetsarkivet

Tunabyggen vill bygga i Tunaåstrand

Sedan Tunabyggen köpte Tunaåstrand förra hösten har planer funnits på att se över möjligheten att bygga bostäder
på en del av marken.

Nu har styrelsen gett Vd i uppdrag att gå in med en begäran till kommunen om att få ändra detaljplanen. Skisser på utformning av området ska också tas fram.

Nyttjas av allmänheten

Tanken är att bostäder byggs på ytan mellan den befintliga byggnaden i Tunaåstrand, tidigare cafébyggnad, och vägen. Badplatsen ska inte påverkas utan ska kunna nyttjas av allmänheten som förut.

Naturskönt och attraktivt

– Tunabyggen är ett naturskönt och attraktivt område där vi ser en möjlighet att bygga attraktiva bostäder, säger Kenneth Persson, ordförande i Tunabyggen.

– Vi har ett uppdrag från vår ägare Borlänge kommun att bygga i genomsnitt 60-80 lägenheter per år och vi vill bygga på platser där människor vill bo och vi vill ha ett varierat bestånd av bostäder, både centralt och naturnära.

Tunabyggen går nu vidare med planerna på bostäder. Samtidigt arbetar kommunen med en lösning för att få igång verksamhet i nuvarande byggnad i Tunaåstrand, det som tidigare varit café och på senare år privatbostad

Flygbild över Tunaåstrand.