Till nyhetsarkivet

Tunabyggen planerar för 160 nya lägenheter

Tunabyggen planerar att bygga två nya punkthus med ett 70-tal lägenheter i kvarteret Studievägen. Tillsammans med de 86 lägenheter som snart börjar byggas i Skräddarbacken och fyra nya lägenheter som planeras i Hushagen så blir det totalt 160 nya lägenheter.

Nu inleds upphandling av de två punkthusen i kvarteret Studievägen. Studievägen blir därmed den första etappen av det helt nya området Jakobsdalen som är en helt ny stadsdel som växer fram i västra Borlänge, nära Nygårdsdalen, Framtidsdalen och Jakobsgårdarna.

Här planeras nya bostäder och en helt ny skola. Planerna är att skapa en modern stadsdel med fokus på social och ekologisk hållbarhet. Varje bostadskvarter ska kunna innehålla både ägda och hyrda bostäder. I de två punkthusen som Tunabyggen nu handlar upp blir det hyresrätter. Planen är att bygga ettor, tvåor och treor.

Upphandlingen av husen ska vara klar i slutet av oktober. De nya husen kan börja byggas under 2019 och stå klara 2020.

Här finns mer information om Studievägen – informationen uppdateras när vi vet mer.

Hushagsgatan 12

Även den så kallade gula villan på Hushagsgatan 12, som har innehållit föreningslokaler, ska byggas om till fyra lägenheter.

Här kommer att finnas mer information om Hushagsgatan 12 när vi vet mer.

Skiss över kvarteret Studievägen med de två punkthusen till vänster.

Så här kan kvarteret Studievägen komma att se ut, detta är en preliminär skiss. Längst till vänster syns de två punkthusen.


Skiss över Studievägen med de två punkthusen markerade.

De två punkthusen som Tunabyggen planerar är markerade med gult.


Foto av

”Gula villan” på Hushagsgatan 12 planeras byggas om till fyra lägenheter.