Till nyhetsarkivet

Tunaåstrand öppnar för bad

I sommar kan du bada vid Tunaåstrand igen.
Området snyggas upp och öppnas för allmänheten men det blir ingen organiserad verksamhet den här sommaren.

Fram till sommaren röjs det sly, den uttjänta bron renoveras och den befintliga byggnaden ses över vad gäller ventilation, brandskydd och tillgänglighet.


Andreas och Martin från Tunabyggen snyggar till bron.

Populär badplats

Många Borlängebor blev riktigt glada när Tunabyggen i höstas köpte Tunaåstrand efter att fastigheten varit privatägd sedan 2009. Ett naturskönt område och en populär badplats öppnas återigen för allmänheten.

Servicebyggnaderna hinner inte bli klara i sommar men området ställs i ordning så att Borlängeborna ska kunna vistas där igen och bada på eget ansvar.

– Borlängeborna är välkomna till Tunaåstrand igen i sommar, hälsar Jörgen Olsson,
Tunabyggens vd.

– Att vistas här och bada på eget ansvar innebär att man är rädd om området och lämnar det i det skick man själv vill komma till. Då blir Tunaåstrand den oas och det rekreationsområde för många Borlängebor som det varit tidigare.

Vad händer efter sommaren?

Tanken är att Tunabyggen ska hyra ut fastigheten till Borlänge kommun som i sin tur har möjlighet att hyra ut till någon som vill bedriva verksamhet där.

Vy över Tunaåstrand