Till nyhetsarkivet

Tjärna Ängars renovering bidrar till nya forskningsrön

Ny forskning visar att energisparåtgärder vid renovering inte bara minskar energianvändningen, utan att också livscykelkostnad och miljöpåverkan kan minska.

Forskningen, ett samarbete mellan Högskolan i Dalarna och Tunabyggen, som bedrivs i samband med vår renovering i Tjärna Ängar har än en gång uppmärksammats i fackpressen. Denna gång är det Marcus Gustafssons forskning som lyfter fram vikten av energisparåtgärder i renoveringar.

Artikeln i Svensk Byggtjänst

Läs artikeln från Byggtjänst, Nr 3 September