Till nyhetsarkivet

Tjärna Ängar-projekt imponerade på Boverkets experter

Jonas Fränne och Daniel Andersson från Boverket besökte under tisdagen Högskolan Dalarna
och de tre hus på Tjärna Ängar som ingår i forskningsprojektet för ett mer energieffektivt och ekologiskt byggande.

De imponerades vid besöket över det samarbete som forskning och näringsliv har med allmännyttan i Borlänge.

Projektet som drivs av Tunabyggen och Högskolan Dalarna, i samarbete med flera aktörer, innebär att tre hus på Tjärna Ängar renoverats varsamt, kostnadseffektivt och för minskad klimatpåverkan. Resultatet visar bland annat att energiförbrukningen har minskat rejält.

Intressant utveckling

Visionen är att skapa en ny modell för renovering av allmännyttan som baseras på både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Boverkets två experter ansvarar för regeringsuppdraget att hitta metoder och råd för att skapa en bättre inomhusmiljö i svenska bostäder och besöker olika platser i landet där intressant utveckling sker. En av dessa platser är Tjärna Ängar i Borlänge.

Läs mer om besöket på Högskolan Dalarnas webb
Läs mer om forskningsprojektet

Tre kvinnor och tre män på rad framför ett av de renoverade husen.

Foto: Anna Gullberg