Till nyhetsarkivet

Tack till alla som besvarade vår hyresgästenkät!

Vi är nöjda över att ha fått in ca 1600 slutförda enkäter. Idag har vi också delat ut den gratis månadshyran till en glad vinnare!

Anita vann månadshyran

I en slumpmässig dragning bland alla som fyllt i enkäten fullständigt drogs vinnaren av den gratis månadshyran.

Anita har bott över trettio år hos Tunabyggen och blev jätteglad och överraskad när vi dök upp med en blomma och det glada beskedet.

-Jag hade ju glömt bort att man kunde vinna en gratis månadshyra. Och att det skulle bli jag bland så många andra, utbrast Anita glatt.

Vi tackar Anita och alla hyresgäster som tagit sig tid att fylla i vår enkät! Det betyder mycket för vårt förbättringsarbete att få veta vad du som hyresgäst tycker om ditt boende och vår service.

Bilden visar diplomet och blomman vi delade ut till vinnaren av månadshyran.

Resultatsammanställning pågår

Just nu håller vi på att sammanställa resultatet av undersökningen.

Vi räknar att ha sammanställning klar i början av 2019, då vi kommer att gå ut med en kort redovisning av resultatet och vilka åtgärder vi genomför för att förbättra oss.

Kort om enkäten

Enkäten görs vart annat år.

I höstas skickades enkäten ut till ca 4400 hyresgäster via sms/e-post. Information fanns också på hyresavin, med möjlighet att få en pappersenkät att fylla i.

  • Totalt fick vi in ca 1900 svar, varav ca 1600 var fullständigt ifyllda.
  • I alla våra bostadsområden har hyresgäster svarat, t o m i våra minsta!
  • Bland de som svarat har flest bott 3-5 år i sin nuvarande bostad.

Nöjd kund index (NKI) har ökat!

Som en liten förhandsinfo kan vi konstatera att nöjd kund index har ökat något jämfört med förra gången enkäten genomfördes (2016).

NKI 2018 = 78,4 % (2016, 75, 2%).

I nöjd kund index vägs upplevelsen samman för tryggt boende, trivseln i boendet och hur prisvärt man tycker att boendet är. Framförallt ser vi ett att trivseln ökat i kvarteret/bostadsområdet jämfört med tidigare år.

Mer resultat med bl a det ni tyckte var bäst och sämst kommer framöver.