Till nyhetsarkivet

Stort intresse för Tjärna Ängar

Renoveringen av husen på Tjärna Ängar väcker intresse i länet och i våra grannländer.

I förra veckan tog Tunabyggen emot två studiebesök samma dag som var här för att studera hur Tunabyggen, i samarbete med Högskolan Dalarna, jobbat med renovering och energieffektivisering av Kornstigen 25.

En delegation med personal från Moras allmännyttiga bostadsbolag, Mora Strand, var först ut och därefter kom en grupp bestående av representanter från Länsstyrelsen och från våra grannländer runt Östersjön.

– Vi valde att besöka Tjärna Ängar för att det här är intressant ur ett större perspektiv, ett Europeiskt perspektiv, säger Marit Ragnarsson, Länsstyrelsen Dalarna, ansvarig för projektet EFFECT4buildings som är ett samarbete mellan alla länder runt Östersjön i frågor som rör energieffektivisering i fastigheter.

– Jag märker också att alla våra andra fastighetsbolag runtom i Dalarna är jätteintresserade av, och väntar på, resultaten härifrån. Man är otroligt mån om att få ta del av utvärderingen.

Ilkka Räsänen från Lappeenranta i Finland var en av de som deltog i besöket.

– Det är mycket intressant att se hur man i praktiken genomför en sådan här energirenovering i hyreshus. De idéer jag får härifrån kommer jag att ta med mig och gå igenom hemma med våra kommunala bolag som har hyreshus, säger han.

Tunabyggens VD Jörgen Olsson är glad att arbetet på Tjärna Ängar väcker intresse både i länet och utanför Sverige:

– Om vi kan både förbättra för våra hyresgäster, utveckla bostadsområdet, minska påverkan på klimat och miljö och dessutom inspirera och dela med oss av erfarenheter till intresserade inom länet och utanför Sverige, då har vi nått långt.