Till nyhetsarkivet

Stort intresse för nya torget i Tjärna Ängar

Totalt 265 personer i olika åldrar tyckte till om förslaget till nytt aktivitetstorg på Tjärna Ängar och intresset och engagemanget vi mötte var stort!

– Vi mötte stort intresse och engagemang när vi var ute och lyssnade på vad människor på Tjärna Ängar tycker om vårt förslag, säger Maria Mårds, byggprojektledare för det kommande bygget. – Vi är överväldigade av att så många tagit sig tid att titta på vårt förslag och lämna synpunkter.

Under en dryg vecka besökte Tunabyggen Tjärnaängskolan, öppna förskolan, seniorboendet, Högskolan Dalarna, svenska för invandrare, Tjärnkraft, fritidsgårdens tjej- och killforum och gallerian i Tjärna centrum. Alla svar som kommit in har tagits om hand och kommer att ligga till grund för ändringar i förslaget.

Torget ska byggas mellan studentboendet Locus och seniorboendet, där det idag är parkering. Nya parkeringsplatser ska ersätta dagens.

– Vi gör plats för människor istället för bilar, säger Maria Mårds.
– Vi vill att torget ska vara som ett vardagsrum, ett trivsamt uterum där Borlängebor i olika åldrar träffar sina vänner och grannar. En skön plats för roliga aktiviteter, mysiga fikastunder, prat och skratt, lugn och ro, fart och fläkt. En mötesplats för alla.

Synpunkterna som kommit in ger värdefull vägledning för hur Tunabyggen ska gå vidare med torget. Arkitekterna får nu i uppdrag att göra förändringar i förslaget, därefter ska bygget upphandlas och planeras. Byggstart sker efter sommaren och planen är att en av de fyra delarna i vardagsrummet ska stå klart i år och resterande under 2018.

Tunabyggen vill att de boende ska vara delaktiga på olika sätt i byggprocessen och bad också om hjälp med att välja vilken typ av bänkar som de boende vill se i sitt vardagsrum.

– Vi fick väldigt bra och tydlig vägledning, en klar majoritet röstade för en viss typ av bänk. När torget är klart kommer man att kunna sitta i just de bänkarna och umgås, vila, plugga, njuta av sol eller skugga, vilket man vill. Det är lite extra kul. Stort tack till alla som bidragit med synpunkter, avslutar Maria Mårds.