Vanliga frågor om lokaler

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren vid hyra av en kommersiell lokal.

Du hittar informationen i följande ordning:

 1. Hyrestid och uppsägning
 2. Indexavtal
 3. Momspliktig lokal
 4. Vid byte från enskild firma till aktiebolag
 5. Skador på lokalen
 6. Ändra verksamhetstyp
 7. Skyltar, markiser etc.
 8. Trottoarpratare
 9. Rökfria miljöer
 10. Vid problem med lokalen
 11. Lokal i renoveringsbehov
 12. Ändra planlösning
 13. Säga upp hyresavtal
 14. Avflyttning
 15. Återställa lokal
 16. Överlåta lokal
 17. Lokaler för företagsmöten och fester

Har vi inte svaret på din fråga här, kan du naturligtvis kontakta vår lokalansvarig tel. 0243-733 17 eller vår växel 0243-733 00.

 

Kontraktsfrågor:

1. I mitt hyresavtal står det att hyrestiden är ett år alternativt tre år. Kan jag när som helst flytta från lokalen med nio månaders uppsägningstid?

Nej. Hyrestiden är den tid du har avtalat om att hyra lokalen. Är hyrestiden till exempel tre år, kan du flytta tidigast på det datum som är angivet som hyrestidens slut i avtalet. För att flytta vid detta datum måste du säga upp avtalet senast nio månader före hyrestidens slut. Gör du inte det förlängs avtalet i ytterligare en avtalsperiod enligt vad som står angivet i kontraktet.

2. Vad innebär indexavtal?

För att hyresvärden ska få kompensation för inflationen brukar lokalhyrorna oftast justeras med utgångspunkt från förändringar av Konsumentprisindex (KPI). KPI framställs av Statistiska Centralbyrån. När avtalet tecknas kommer avtalsparterna överens om ett basindex som hyran ska bindas till. Efter ett år jämförs basindex med det nya KPI och med samma förhållande justeras hyran.

3. Vad innebär det att lokalen är momspliktig?

För att kunna dra av moms på drift- och underhållskostnader som avser en lokal måste lokalen vara momsregistrerad hos Skatteverket. Är lokalen inte momsregistrerad blir hela momsen en kostnad för fastighetsägaren. Det är därav viktigt för fastighetsägaren att momsregistrera så stor andel av sitt lokalbestånd som möjligt.

En förutsättning för detta är dock att hyresgästen bedriver momspliktig verksamhet i lokalen och är registrerad för moms. Tunabyggen har också lokaler som inte är momsregistrerade och hyresgäster som inte har någon momspliktig verksamhet. För dessa lokaler debiterar vi inte moms.

4. Behöver man skriva om avtalet om man byter från enskild firma till aktiebolag?

Har du enskild firma är det du som fysisk person som är hyresgäst. Om verksamheten övergår att drivas som ett aktiebolag måste du kontakta vår lokaluthyrning för att få överlåta hyresavtalet till aktiebolaget.
En sådan överlåtelse kan innebära sämre säkerhet för oss som hyresvärd, vi kan därför komma att kräva någon form av säkerhet för att godkänna överlåtelsen.

5. Någon har krossat ett fönster eller försökt bryta upp min entrédörr till lokalen. Vem ansvarar för detta?

Det är du som hyresgäst som ansvarar för eventuella skador på fönsterrutor och entrédörrar. I samband med kontraktsskrivning ska en lokalhyresgäst skaffa en företagsförsäkring som passar för din verksamhet. Var noga med att följa försäkringsföreskrifterna och hyresavtalet för lokalen.

Om olyckan eller inbrottstjuven är framme kan du kontakta vår felanmälan för att få felet åtgärdat, en debitering skickas sedan till dig.

6. Får jag ändra verksamhet i min lokal?

För att bedriva någon annan verksamhet än den som står i hyresavtalet måste du ha godkännande från Tunabyggen. I vissa fall krävs också godkännande från myndigheter innan den nya verksamheten kan starta. Även med ett godkännande från Tunabyggen är det alltså inte garanterat att du får ändra verksamheten. Ta kontakt med lokalansvarig innan du ändra din verksamhet.

7. Får jag sätta upp en skylt eller markis på fasaden utanför min lokal?

För att sätta upp en skylt, fönsterdekaler, markis eller liknande i anslutning till hyrd lokal krävs ett godkännande från Tunabyggen. Efter vårt godkännande måste en ansökan om bygglov (skyltlov) skickas samt godkännas hos Bygg- och kartkontoret, Borlänge. Kontakta lokalansvarig om du har frågor om detta.

8. Får jag placera en trottoarpratare utanför min lokal?

Ja, dock behöver du inhämta ett tillstånd från Polisen. Besök www.polisen.se och läs mer på ansök om tillstånd för användande av offentlig plats. Kom ihåg att ta del av rådande föreskrifter om trottoarpratarens utformning hos Bygg- och kartkontoret samt Synskadades Riksförbund (SRF).

9. Rökfria miljöer

Från den 1 juli är det förbjudet att röka på vissa offentliga platser, uteserveringar och vid entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde. Förbudet gäller all typ av rökning. Detta är ett nytt lagkrav.

Du som hyr lokal av oss berörs av rökförbudet!
Du som har en egen entré och/eller uteservering är själv ansvarig för att informera om förbudet och se till att det efterlevs.

 • Rökförbudet gäller vid entréer till rökfria lokaler, som allmänheten har tillträde till. Till exempel en restaurang eller en butik med ingång från gatan. Det gäller oavsett om området utanför entrén ingår i ditt kontrakt eller inte. Rökförbudet gäller också hela uteserveringar.
 • Rökförbudet gäller alla restauranger, andra serveringsställen, butiker och serviceinrättningar. Hit räknas barer, pubar, diskotek, kaféer, konditorier, kantiner m.m. Rökförbudet gäller också för serveringsställen som inte har servering som huvudverksamhet, men där det finns enstaka platser där man kan äta eller dricka. Rökning är också förbjuden i butiker och serviceinrättningar som frisersalonger m.m. och inomhustorg.

OBS! Sätt upp bifogat anslag på insidan av ett fönster/dörr i din lokal om du har en lokal som berörs av ovanstående. Tips: plasta in anslaget så håller det längre.

Anslag: Rökning förbjuden

 

Felanmälan:

10. Vart ringer jag om jag får problem med lokalen?

Om det uppstår ett problem med lokalen och som enligt hyresavtalet inte är ditt ansvar kontaktar du Tunabyggen.

Kontakta Felanmälan

Felanmälan gör du via vår Mina sidor på tunabyggen.se eller via telefon 0243-733 00 vardagar mellan 07.00-16.30.

Om du får ett akut fel utanför kontorstid och som inte kan vänta till nästa arbetsdag kontaktar du vår Fastighetsjour på telefon 023-183 05.

 

 

Underhållsfrågor och ombyggnation:

11. Jag hyr en lokal som med tiden blivit sliten. Den behöver målas och golven behöver läggas om. Vad behöver jag tänka på?

Det är i regel hyresgästen själv som ansvarar för lokalens inre underhåll vad gäller golv, väggar och tak. Dessutom ansvarar du själv för underhåll och utbyte av eventuell inredning eller utrustning som tillhör din verksamhet.

Krav på godkända lokaler

Tunabyggen har som policy att alla arbeten som avser ytskikt, el, vatten eller ventilation måste godkännas av hyresvärden samt utföras enligt våra riktlinjer detta för de myndighetsbeslut som finns för lokalen och byggnaden fortsättningsvis ska vara godkända bl a när det gäller brandskydd.
 
Du kan själv och på egen bekostnad till exempel tapetsera, om det görs på ett fackmannamässigt sätt. OBS! Du måste få ett skriftligt godkännande av Tunabyggen innan arbetet påbörjas. Kontakta lokalansvarig om du har frågor angående det du önskar renovera i lokalen.

12. Får jag ändra planlösningen i min lokal?

Alla ombyggnader, ändringar och kompletteringar som du önskar göra i lokalen ska skriftligt godkännas av Tunabyggen. Förändringen kan i vissa fall kräva godkännande från myndighet för till exempel bygglov och brandskyddet. Ta kontakt med lokalansvarig vid Tunabyggen innan du påbörjar några arbeten i lokalen.

 

Säga upp hyresavtalet

13. I mitt hyresavtal står det att hyrestiden är ett år alternativt tre år. Kan jag när som helst flytta från lokalen med nio månaders uppsägningstid?

Du kan säga upp din lokal när som helst under året. Är hyrestiden till exempel ett år, kan du flytta tidigast på det datum som är angivet som hyrestidens slut i avtalet. För att flytta vid detta datum måste du säga upp avtalet senast nio månader före hyrestidens slut. Gör du inte det förlängs avtalet i ytterligare en avtalsperiod enligt vad som står angivet i kontraktet.

I exemplet ovan vill vi visa vad som gäller för en uppsägning om du har ettårskontrakt. Om du inte vill att avtalet ska förlängas med ytterligare en avtalsperiod, i detta exempel ett år, måste du säga upp din lokal skriftligen senast den 31 mars, dvs 9 månader före avtalstidens slut 31/12. Om uppsägningen sker senast 9 månader före avtalstidens slut avslutas aktuellt avtal den 31/12. 

 

Avflyttning:

14. Jag har sagt upp mitt lokalhyresavtal för avflyttning vad händer nu?

I samband med att Tunabyggen har mottagit din uppsägning skickas en avflyttningsbekräftelse till dig. På avflyttningsbekräftelse hittar du bland annat sista kontraktsdatumet och information om när en avflyttningsbesiktning kommer att genomföras av den lokal du hyrt av Tunabyggen. I samband med besiktningstillfället fastställs lokalens skick och om några åtgärder anses föreligga.

15. Måste vi återställa lokalen när vi flyttar?

Som lokalhyresgäst ser du själv till att lokalens underhåll under hyrestiden och att den återställs när du flyttar. Golv, väggar, tak, fast inredning och utrustning ska alltså vara i samma skick som när du flyttade in – om vi inte kommit överens om något annat i samband med genomförd avflyttningsbesiktning.

 

Överlåtelse:

16. Får jag överlåta min lokal?

Du som bedriver förvärvsverksamhet kan ha rätt att överlåta hyresrätten till lokalen i samband med att du överlåter din verksamhet.

Tunabyggen godkänner endast överlåtelser om någon har köpt verksamheten eller att vi hittar en annan hyresgäst under kontraktstiden, samt om hyresgästen själv har meddelat i sin uppsägning att de önskar bryta hyresavtalet tidigare om möjligt. Utöver detta gäller att den nya hyresgästen uppfyller Tunabyggens grundkrav enligt våra uthyrningsregler, samt att uppsägningen har genomförts på rätt sätt.

Tunabyggen ska alltid godkänna överlåtelsen innan ett hyresavtal kan överlåtas. Du söker via blanketten:

 

Övrigt:

17. Jag vill hyra en lokal till företagsmöten eller fester?

Tunabyggen hyr idag inte ut några sådana lokaler. Du kan besöka Borlänge kommuns webbplats för mer information om tillgängliga fest- och möteslokaler. Se länk nedan.

Söker du en kvarterslokal för möten, barnkalas, studiecirklar eller andra aktiviteter för boende inom Tunabyggen ber vi dig kontakta din lokala hyresgästförening på telefon 010-459 15 19, helgfria vardagar kl. 9-16.

En förteckning över kvarterslokaler finns på vår webb.

Länkar

 
Borlänge kommun: Näringsliv och tillstånd Polisen: Sök tillstånd för trottoarpratare, uteservering… Mer om våra kvarterslokaler Boka lokal hos Borlänge Kommun Verksamt.se