Till nyhetsarkivet

Skaffa hemförsäkring!

Se filmen hur viktigt det är att du skaffar en hemförsäkring.

När katastrofen är ett faktum är du i stort behov av hjälp. Din hemförsäkring skyddar dig. Den hjälper dig med boende och nya ägodelar.

Du som är utan hemförsäkring tar en stor risk.

Är du vållande till branden riskerar du att bli vräkt och kan bli skadeståndsskyldig.

Så skaffa hemförsäkring! Nu!