Till nyhetsarkivet

Samarbete, ett lyckat koncept

För att lösa problemet med brist på studentbostäder så bildades
en bostadsstyrgrupp, där Tunabyggen och Kopparstaden ingår tillsammans med boendekoordinatorn för Borlänge och Falu kommun, Högskolan Dalarna samt Dalarnas studentkår.

Arbete var varit framgångsrikt och visar att ett gott samarbete ger en jämt fördelad och lugn inflyttning vid höst och vårtermin. Med en ordnad boendesituation kan nu bostadstyrgruppen börja fokusera på andra aspekter, som studiesociala frågor och att bättre synliggöra studenterna i kommunerna.

Tunabyggens Christoffer och Kopparstadens Maja var nyligen i Malmö på konferensen StudBO19 som är en återkommande konferens om studentbostäder.

Där fick de berätta om samarbetet och dela med sig av sina erfarenheter i bostadsstyrgruppen. Vid presentationen så visade de upp filmen om bostadsstyrgruppen. Se filmen nedan.