Till nyhetsarkivet

Rätt sorterat gör ditt avfall nytta!

Är du hyresgäst? Då ska du se hit och läsa vår viktiga information! Vi har problem med sopsorteringen och tillsammans med dig som är hyresgäst behöver vi se till att sorteringen blir bättre. Tillsammans fixar vi det!

Ditt avfall är inte vilka sopor som helst! När du sorterar, och lämnar det på rätt ställe bidrar du till ett mer hållbart samhälle. Ditt avfall blir till energi, biogas och återvinns till nytt material och nya produkter.

Att hushållen sorterar sitt avfall är viktigt för att hela systemet kring återvinning ska fungera, därför regleras det i lag. Som boende hos Tunabyggen har du möjlighet att enkelt sortera det mesta i närheten av din lägenhet, utan extra resor till en återvinningsstation eller till Fågelmyra. Det är en tjänst vi erbjuder dig, och vi ber dig att ta vara på den på bästa möjliga sätt!

Återvinning går förlorad

I många av våra områden kan man lämna sorterade plast- och pappersförpackningar i sophuset. Vi vill gärna erbjuda den möjligheten i alla sophus, men måste först se att det fungerar på de ställen där det redan finns, innan det kan bli verklighet. Som det är idag måste nästan alla kärl med plast- och pappersförpackningar köras till förbränning i stället för återvinning på grund av dålig sortering. Det vill vi ändra på tillsammans med er!

Fakta om dina sopor

  • I det brännbara restavfallet som lämnas i våra sophus, finns idag 27 % mat och 40 % förpackningar! Det är inte bra! Ingen mat eller förpackningar ska slängas där.
  • Var fjärde pappersförpackning i affären är gjord av återvunnet material. Kan vi återvinna fler förpackningar, finns det mer material att göra nya förpackningar av. Det är bra, så sortera mera!
 

Påverka din hyra genom att sortera

Det är viktigt att du sorterar, och inte blandar matavfall och brännbart restavfall. Det gör stor nytta för miljön, och kan dessutom påverka din hyra, som delvis styrs av den sophämtningstaxa som Tunabyggen betalar.

Sorteringshjälp!

  • På kärlen finns tydliga bilder på vad som ska slängas där.
  • Ta hjälp av din fastighetsvärd, din områdesreception eller kundcenter.
  • Du kan ta hjälp av Sorteringsguiden: dalaavfall.se
  • Varför inte fråga en granne som verkar kunna det där med sortering! 

Mer info och hjälp under vår Hyresgästinfo

Under avsnittet Sopor och källsortering finns information och tips som kan översättas med Google translate. Där finns också sorteringsguider på svenska, engelska, kurdiska och somaliska. Ta gärna hjälp av dem!

 

Tunnor för matavfall

I tunnorna med matavfall lägger du matresterna i papperspåsar. Inget annat än mat och papperspåsen den ligger i får läggas här!

I restavfallet ska inte mat eller förpackningar ligga!

Titta på skyltarna eller ta hjälp av sorteringsguider för att lägga rätt saker på rätt plats i ditt sophus.