Till nyhetsarkivet

På tapeten i Tjärna Ängar

Information om det som är gjort och det som är på gång när det gäller renoveringen i Tjärna Ängar. Bladet finns också att hämta i vår reception i Tjärna Centrum.

Tre bostadshus nästan klara

Vi har inlett den omfattande renoveringen och ombyggnaden av området med de tre första bostadshusen; Klöverstigen 28, Kornstigen 25 och Klöverstigen 26.

På Klöverstigen 26, pågår fortfarande arbete inomhus och runt huset. Här räknar vi att vi är klara kring juni. På Klöverstigen 25 fixar vi till utemiljön och räknar att vi är klara med det under september.
När detta arbete är färdigt kommer vi att ta en paus innan vi eventuellt fortsätter med flera hus.

Viktig paus i renoveringsarbetet

Pausen i renoveringen av bostadshus görs för att vi ska hinna utvärdera arbetet och bland annat via enkäter få in synpunkter från er som bor i de renoverade husen. Utvärderingen är viktig och ger oss möjligheten att förbättra vårt arbetssätt framöver.

Utomhusarbete

Under året kommer vi att göra fint på gårdarna och runt husen där vi arbetat med renoveringen. Vi kommer också att arbeta med dränering, vilket påverkar Kornstigen 9 och Kornstigen 23.

Aktivitetstorget

Vi bygger det nya aktivitetstorget. Framåt våren kommer vi att samla ihop intresserade hyresgäster som får vara med och välja växter och plantera två av grönytorna på torget. Vi kommer att gå ut med information när det närmar sig så att de som är intresserade kan anmäla sig till aktiviteten.

Håll dig uppdaterad kring fortsättningen!

Kring sommaren räknar vi med att vi har beslutat hur vi eventuellt ska fortsätta renoveringen av Tjärna Ängar, vilka hus vi renoverar härnäst och hur omfattande renoveringsarbetet blir.

Information och nyheter hittar du här på www.tunabyggen.se eller om du gillar/följer oss på www.facebook.com/tunabyggen.

Uppdatera kontaktuppgifter på Mina sidor!

Vi kommer också att börja med utskick av information och nyheter via e-post alternativt sms framöver. Se därför till att uppdatera din kontaktinformation på Mina sidor!

Vänliga hälsningar,
AB Stora Tunabyggen