Till innehållet
Till innehållet

Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi hur tillgängliga tunabyggen.se och Mina sidor är och hur vi planerar att åtgärda brister. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

AB Stora Tunabyggen ansvarar för tunabyggen.se och student.tunabyggen.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskrivs hur våra webbplatser uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vår ambition är att uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Webbplatsernas funktion och brister

Den 15 november 2021 driftsattes nya tunabyggen.se. Genomgångar enligt webbtillgänglighetsdirektivet har gjorts för att analysera hur väl tunabyggen.se uppfyller kraven på tillgänglighet. De sidor som granskades fick i stort godkänt enligt kraven för tillgänglighet. Övergripande fungerar webbplatsen bra, däremot förekommer vissa fel och brister.

Som ett led i tillgänglighetsarbetet delades tunabyggen.se och student.tunabyggen.se upp i separata webbplatser under våren 2022. Studentwebben är sedan dess helt på engelska.

Våra webbplatser är byggda i SiteVision. De brister som upptäckts i SiteVision har vi, där det är möjligt åtgärdat och vi arbetar löpande med redaktionella förbättringar.

Webbplatsernas brister

Våra webbplatser är (helt/delvis/inte) förenliga med nivå AA i standarden WCAG 2.1. Vi arbetar regelbundet med analyser och förbättringar.

  • Tidsberoende media: Filmer är textade. Några filmer är syntolkade, dock inte alla. Arbete pågår.
  • Anpassningsbarhet: Vissa tabellers information kan vara svårtydda för vissa personer.
  • Tangentbordsstyrning: Tabbning kan försvåras vid YouTube och Google maps element. Arbete pågår för att ta bort inbäddad YouTube media.
  • Navigering av innehåll: Klickbarhet på puffar kan uppfattas som otydlig. Vi arbetar löpande med beskrivande länkar och rubriker.
  • Läsbarhet: Vi saknar möjligheten att ange språkförändringar i koden, vilket gäller för sidorna Informationsfilmer och Student.
  • Inmatningsstöd: Beskrivande label attribut för formulär behövs.
  • Brister i kod: Vi rekommenderar att våra webbesökare använder Chrome eller Edge, då äldre webbläsare inte stödjs.
  • Pdf-dokument: Vissa pdf-dokument är inte tillgänglighetsanpassade.

Ej godkänd: 1.2.5 / 2.5.3
Behöver förbättras: 2.1.2 / 2.5.2

Tillgänglighet på Mina sidor

Sedan slutet av 2023 använder vi oss Momentum Fastighet och den därtill kopplade webbappen Mina sidor. Regelbundna tillgänglighetsanalyser av Mina sidor genomförs och brister åtgärdas löpande av Momentum. Om eventuella brister i tillgänglighet ger dig problem på Mina sidor ber vi dig kontakta oss. Då kan vi hjälpa dig med ditt ärende och dessutom vidareförmedla information om eventuella problem till Momentum.

Vi erbjuder olika kontaktsätt

Vi strävar efter att Tunabyggens webbplatser ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Detta gäller oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel som används.

Vi försöker att i möjligaste mån hantera och uppväga de brister i tillgänglighet som finns på våra webbplatser. Det gör vi genom att man som besökare, sökande och hyresgäst också kan kontakta oss på andra sätt. Förutom information på webben finns möjlighet till personlig service via telefon och via besök till vårt Kundcenter. Som hyresgäst har du också möjlighet att kontakta sin fastighetsvärd som finns tillgänglig via telefon och för personligt möte.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du inte kan använda vår digitala service.

Kontakt till Kundcenter för hyresgästfrågor:
Telefon: 0243 – 733 00
E-post: info@tunabyggen.se

Kontakt tillgänglighetsfrågor för webben:
E-post: marknad@tunabyggen.se
Telefon: 0243-733 00, be att få tala med webbansvarig på Marknad

Du kan också använda formuläret nedan, som skickas till Marknad.

Kontaktformulär

Jag vill lämna en synpunkt om tillgängligheten på tunabyggen.se


För-och efternamnKontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet eller hanterar dina synpunkter.

Senast uppdaterad: