Till innehållet
Till innehållet

Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi hur tillgängliga tunabyggen.se och Mina sidor är och hur vi planerar att åtgärda brister. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

AB Stora Tunabyggen ansvarar för tunabyggen.se och student.tunabyggen.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskrivs hur våra webbplatser uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vår ambition är att uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Webbplatsens funktion, undantag och brister

Den 15 november 2021 driftsattes nya tunabyggen.se och minasidor.tunabyggen.se. Genomgångar enligt webbtillgänglighetsdirektivet har gjorts för att analysera hur väl tunabyggen.se och Mina sidor uppfyller kraven på tillgänglighet. De sidor som granskades fick i stort godkänt enligt kraven för tillgänglighet. Övergripande fungerar webbplatsen bra, däremot förekommer vissa fel och brister.

Som ett led i tillgänglighetsarbetet delades tunabyggen.se och student.tunabyggen.se upp i separata webbplatser under våren 2022 för att bl a förenkla inloggningen till Mina sidor.

Våra webbplatser är baserade på två olika CMS; SiteVision för tunabyggen.se samt student.tunabyggen.se och Umbraco med UPortal för Mina sidor.

De brister som upptäckts i SiteVision har vi, där det är möjligt åtgärdat. Vi gjorde också en översyn över de tillgänglighetsbristerna vi kunde åtgärda i Umbraco/UPortal. I båda fallen arbetar vi löpande med redaktionella förbättringar.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen och eller funktioner och dess innehåll inte är tillgängligt fullt ut. För närvarande uppfyller webbplatsen delvis inte kravet på tillgänglighet enligt WCAG 2.1 nivå AA.

Anledning till undantag:

Då fastighetssystemet och nuvarande lösning för Mina sidor är under avveckling av leverantören gör inte leverantören några anpassningar för att åtgärda tillgänglighetsbrister kopplade till Mina sidor.

Webbplatsens brister som löpande kommer att åtgärdas:

  • Text-alternativ: Mina sidor: Alt-texter går ej att lägga in på foton under lediga objekt. Mina sidor: Kod för auto-rendering av funktioner och block är inte tillgängligt för oss, och vi kan inte påverka det hierarkiska flödet av dessa.
  • Tidsberoende media: Filmer är textade, dock inte syntolkade.
  • Anpassningsbarhet: Vissa tabellers information kan vara svårtydda för vissa personer.
  • Tangentbordsstyrning: Mina sidor: Drop-down boxar är inte tillgängliga via tangentbord.
  • Tidsbegränsningar: Mina sidor: Användarna kan inte justera tidsbegränsningarna som finns i systemet.
  • Navigering av innehåll: Klickbarhet på puffar kan uppfattas som otydlig. Vi arbetar löpande med beskrivande länkar och rubriker.
  • Läsbarhet: Vi saknar möjligheten att ange språkförändringar i koden, vilket gäller för sidorna Student och under informationsfilmer.
  • Inmatningsstöd: Beskrivande label attribut för formulär behövs. Något formulärfält på Felanmälan är ej korrekt kopplat med label för formulär på Mina sidor. Brist i feltext och placering av den förekommer under Mina kontaktuppgifter på Mina sidor.
  • Brister i kod: Vi rekommenderar att våra webbesökare använder Chrome eller Edge, då äldre webbläsare inte stödjs.
  • Pdf-dokument: Vissa pdf-dokument är inte tillgänglighetsanpassade.

Ej godkänd: 1.3.1 / 1.2.5 / 2.2.1 / 2.5.3

Behöver förbättras: 2.1.1 / 2.1.2 / 2.4.7 / 2.5.2

Vi strävar efter att Tunabyggens webbplatser ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Detta gäller oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel som används.

Vi försöker att i möjligaste mån hantera och uppväga de brister i tillgänglighet som finns på våra webbplatser. Det gör vi genom att man som besökare, sökande och hyresgäst också kan kontakta oss på andra sätt. Förutom information på webben finns möjlighet till personlig service via telefon och via besök till vårt Kundcenter. Som hyresgäst har du också möjlighet att kontakta sin fastighetsvärd som finns tillgänglig via telefon och för personligt möte.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du inte kan använda vår digitala service.

Kontakt till Kundcenter för hyresgästfrågor:
Telefon: 0243 – 733 00
E-post: info@tunabyggen.se

Kontakt tillgänglighetsfrågor för webben:
E-post: marknad@tunabyggen.se
Telefon: 0243-733 00, be att få tala med webbansvarig på Marknad

Du kan också använda formuläret nedan, som skickas till Marknad.

Kontaktformulär

Jag vill lämna en synpunkt om tillgängligheten på tunabyggen.se


För-och efternamnKontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet eller hanterar dina synpunkter.

Senast uppdaterad: