Till innehållet
Till innehållet

Visselblåsarfunktion

Tunabyggens hyresgäster och kunder ska känna sig trygga med att vi i inom Tunabyggen alltid fattar beslut med största möjliga öppenhet och integritet och att vi aldrig accepterar korruption eller mutor i någon form. Syftet med Tunabyggens visselblåsarfunktion är att minska risken för att korruption eller oegentligheter förekommer i verksamheten.

När ska visselblåsarfunktionen användas?

Funktionen ska användas om du misstänker oegentligheter som exempelvis muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning. Det kan också handla om att personens närstående gynnas på något sätt. Du kan även använda funktionen för att anmäla misstanke om lagbrott eller allvarliga avvikelser mot interna regler och riktlinjer i tjänsten.

Du kan göra din anmälan anonymt. Det är frivilligt att lämna namn och kontaktuppgifter.

Vem kan anmälas?

Anställda i Tunabyggen och förtroendevalda i Tunabyggens bolagsstyrelse kan anmälas.

Visselblåsarfunktionen tillhandahålls av Borlänge kommun och därför är texter mm i e-tjänsten utformad utifrån Borlänge kommuns upplägg. För Tunabyggen gäller att vem som helst i organisationen kan anmälas.

Så använder du visselblåsarfunktionen

Använd e-tjänsten här nedanför om du vill anmäla någon form av oegentlighet.

Om du behöver hjälp med att fylla i din anmälan, är du välkommen att vända dig till kommunens servicecenter på telefon 0243-740 00.

Länk

Senast uppdaterad: