Till innehållet
Till innehållet

Vår historia

Tunabyggen som bostadsföretag har funnits i sjuttio år.

Här kan du se en liten kavalkad av Tunabyggens och Borlänges bostadshistoria.

1947 Beslut i stadsfullmäktige att införa bostadsstiftelse.

1948 Bostadsstiftelsen Hyreslägenheter i Borlänge bildas.

1952 Stora Tuna Bostadsstiftelse bildas.

1954 Bullermyrens Centrum färdigställs.

1958 Kvarnsvedens Centrum färdigställs.

1962 Domnarvets Centrum färdigställs.

1963 Buskåker Tunavägen färdigställs och ägs av Tunabyggen i dåvarande skepnad.

1965 500 lägenheter byggs i kv Palsternackan, Betesgatan och Allfarvägen Bullermyren.

1966 Stiftelsen Hyreslägenheters första produktion av egna hem.

1970 Inflyttning i de 108 första lägenheterna (av 1250) på Tjärna Ängar.

1971 Borlänge stad& Stora Tuna kommun går samman och blir Tunabyggen.

1980 Kv Ulrika Gös Eriks väg i Skräddarbacken färdigställs.

1981 Jakobsgårdarna färdigställs.

1987 Tunabyggen förvärvar det kulturklassade bostadsområdet Hushagen.

1991 Bomässan Bo 91 hålls i Borlänge.

1992 På Hagalund Kv Yngve Sturegatan 21 + vattentornet, Engelbrektsgatan 22 och kv Oxen Thenstedtsgatan färdiga och inflyttningsklara. I Centrum är kv Urd Wallingatan och Tunagatan inflyttningsklara. Bostäder i Ornäs Kapstigen och i Kvarnsveden Bysjön 4-8 inflyttningsklara.

1996 Försäljning av fastigheter i Centrum Trädgårdsgatan, Stationsgatan-Wallingatan.

1998 AB Stora Tunabyggen fyller 50 år.

2000 18 st lägenheter i BoKlokhusen på Lergatan i Centrum färdigställs.

2002 Tunabyggen får i uppdrag att förvalta kommunens samtliga fastigheter. Stadsradhusen Vattugatan 13 i centrum färdigställs.

2003 18 st lägenheter i BoKlokhusen på Hummelgatan i Centrum färdigställs.

2005 Ombyggnaden av Kornstigen 15 Tjärna Ängar till studentboende Locus blir inflyttningsklart. Försäljning av lägenheter i Kvarnsveden Ringargatan och Sveaborgsgatan och i Centrum Spelmansgatan, Blästergatan, Ingebjörnsgatan, Bygatan och Tunagatan.

2008 AB Stora Tunabyggen fyller 60 år.

2008 Start av ombyggnad, kv. Palsternackan Betesgatan, för tillgänglighet och nya lägenheter. Först ut är Betesgatan 10 med påbyggnad 11 st nya lägenheter. Ombyggnad i Centrum av Wikmanska huset Vattugatan 9 med installation av hiss och ombyggnad av Dalen 4, 8 st små lägenheter med installation av hiss.

2009 Ombyggnad av Betesgatan 8 och påbyggnad med 13 st nya lägenheter. Nybyggnad i kv. Skuld Dalen 8 i Centrum 12 st nya lägenheter i 4 våningar. Nybyggnad av 5 st lägenheter i enplansradhus på Vintervägen 1 i Centrum.

2010 Ombyggnad av Betesgatan 6 och påbyggnad av 19 st nya lägenheter. Planering av stadsdelsförnyelse i Jakobsgårdarna.

2012 Ombyggnad av Betesgatan 4 och påbyggnad av 19 st nya lägenheter. Nybyggnad av omsorgsboende fastighet Kungsljuset 12 Ringargatan i Kvarnsveden med 47 st lägenheter. Nybyggnad av gruppboende fastighet Vinkelhaken 2 Kvarnsveden med 5 st lägenheter.

2013 110 st lägenheter i kv. Lisselhagen på Tångringsgatan 4 A, B och C färdigställs. Planering av renoveringsprojekt Tjärna Ängar inleds.

2014 Ombyggnad av Betesgatan 2 och påbyggnad av 21 st nya lägenheter. Försäljning av omsorgsboende Kungsljuset 12 och LSS-boende Vinkelhaken 2 i Kvarnsveden.

2015 Nybyggnad i kv Fiskarna Parkgatan 11, 8 st lägenheter. Projekt Tjärna Ängar startar med Etapp 1 ombyggnation Klöverstigen 28.

2016 Nybyggnad i Kvarnsveden kv Kungsljuset Majgatan/Ringargatan 25 st lägenheter, Projekt Tjärna Ängar ombyggnation Klöverstigen 28 klart. Ombyggnation Bullermyren Allfarvägen 65.

2017 Projekt Tjärna Ängar Etapp 2 Klöverstigen 26 och Kornstigen 25 påbörjar ombyggnation. Försäljning av lägenheter Hagalund Tångringsgatan 4 a-c och Bullermyren Bondegatan 9-11, Hagavägen 61-82 och Vallgatan 6-12.

2018 AB Stora Tunabyggen fyller 70 år, Nybyggnation 33 st lägenheter Meteorgatan 9 och 17. Försäljning av lägenheter Bullermyren Allfarvägen 69-77, Betesgatan 12-14 och Tjärna Ängar Plogstigen 2-24.

2019 Nybyggnation påbörjades av 94 st lägenheter i två punkthus på Studievägen. Detta är de första bostäderna som byggs inom ramen för det nya stadsutvecklingsprojektet Jakobsdalen. I centrum, på Vintervägen, rivs en äldre byggnad för att ge plats åt nya bostäder.

2020 Fastigheten Aniara 8 (tidigare Jakobsgårdarna 1:17) såldes, med totalt 43 lägenheter, 2 lokaler och tillhörande byggrätt.

2021 94 nybyggda lägenheter inflyttningsklara på Studievägen 56 och 58 i Jakobsdalen.

2022 I Jakobsdalen finns två nybyggda hus med totalt 86 lägenheter. Hyresvärd är Borlänge Byggproduktion AB, ett bolag helägt av AB Stora Tunabyggen. Lägenheterna stod inflyttningsklara den 1 december 2022.

Senast uppdaterad: