Till innehållet
Till innehållet

Styrelsen

AB Stora Tunabyggen är ett affärsdrivande företag vars syfte är att äga och förvalta bostäder i Borlänge. Styrelsen för bolaget väljs för fyra år i taget, och är politiskt nominerad. Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden.

 

Här nedan presenteras styrelsen för AB Stora Tunabyggen och dotterbolag Borlänge Studentbostäder AB och Tunabyggen Fastighets AB. Styrelserna för samtliga bolag är vald från och med årsstämma 2023 efter valår 2022, till och med årsstämma 2027 efter valår 2026.

AB Stora Tunabyggen

Ordinarie ledamöter

Cecilia Rodin, ordförande S
Valbona Shala S
Hans Moberg, vice ordförande M
Christer Navjord M
Daniel Lönn SD
Samuel Hedström KD
Hans Skalin C

Adjungerad ledamot är kommundirektör.

Suppleanter

Kerstin Rahm S
Ovou Amarov Reza S
John-Olof Diegnér M
Bengt Benjaminsson M
Sonny Pettersson SD
Rikard Rudolfsson V
Barbro Gossas MP


Arbetstagarrepresentanter ordinarie

Stefan Holmberg, Vision
Ari Perdén, Fastighets

Arbetstagarrepresentanter ersättare

Melinda Tjulander, Vision
Mats Danielsson, Fastighets

Borlänge studentbostäder AB

Ordinarie ledamöter

Cecilia Rodin, ordförande S
Valbona Shala S
Hans Moberg, vice ordförande M
Christer Navjord M
Daniel Lönn SD
Samuel Hedström KD
Hans Skalin C

Adjungerad ledamot är kommundirektör.

Suppleanter

Kerstin Rahm S
Ovou Amarov Reza S
John-Olof Diegnér M
Bengt Benjaminsson M
Sonny Pettersson SD
Rikard Rudolfsson V
Barbro Gossas MP

 

Tunabyggen Fastighets AB

Ordinarie ledamöter

Cecilia Rodin, ordförande S
Valbona Shala S
Hans Moberg, vice ordförande M
Christer Navjord M
Daniel Lönn SD
Samuel Hedström KD
Hans Skalin C

Adjungerad ledamot är kommundirektör.

Suppleanter

Kerstin Rahm S
Ovou Amarov Reza S
John-Olof Diegnér M
Bengt Benjaminsson M
Sonny Pettersson SD
Rikard Rudolfsson V
Barbro Gossas MP

 

Senast uppdaterad: