Till innehållet
Till innehållet

Sponsring och samarbeten

Tunabyggen skriver samarbetsavtal med föreningar och aktörer kring marknadsföring, så kallad sponsring. Samarbetena ska utgöra ett ömsesidigt utbyte av goda värden. Här kan du läsa om hur din förening söker samarbete med Tunabyggen.

Syfte med vår sponsring

Som Borlänges allmännyttiga bostadsbolag arbetar vi för en hållbar utveckling av Borlänge. Ett brett och aktivt föreningsliv är av stor vikt och bidrar till ett Borlänge där det är attraktivt att leva, bo och verka. Vår strävan är att vår insats och våra samarbeten ska främja Borlänges utveckling. Tunabyggens ambition är helt enkelt att stötta det föreningsliv och det samhälle som vi själva är en del av.

De samarbeten vi ingår ska direkt eller indirekt ge ett mervärde för Tunabyggens bostadsområden och/eller hyresgäster. Vi främjar aktiviteter och verksamheter som vänder sig till barn och ungdomar samt föreningar/aktörer som har ett socialt engagemang.

Tunabyggen tecknar samarbetsavtal med föreningar och aktörer som Tunabyggen bedömer på ett professionellt, seriöst och trevligt sätt marknadsför Tunabyggen och Borlänge som ort. Samarbetet ska stärka Tunabyggens varumärke.

Föreningen/aktören ska bygga sin verksamhet på grundläggande mänskliga rättigheter och goda värderingar vilket innebär nolltolerans mot sexuella trakasserier och annan kränkande behandling. Diskriminering på grund av talang, kön, härkomst eller religion får inte förekomma. Verksamheten ska vara av hög kvalitet, ha god struktur, stå för trygghet och utveckling.

Förutsättning för samarbete

  • Föreningens/aktörens verksamhet ska finnas i Borlänge och vända sig till Borlängebor.
  • Föreningen/aktören ska ha en verksamhet som erbjuds eller, på annat sätt, kommer Tunabyggens hyresgäster till del.
  • Samarbetet ska främja föreningens/aktörens sociala engagemang.
  • Samarbetet ska stärka Tunabyggens varumärke.

Ansökan om sponsring

  •  

Välkommen att söka sponsring via vårt webbformulär:


Vad består verksamheten av, var bedrivs verksamheten och vem vänder den sig till.

Kort beskrivning om vad ni söker sponsring för.


Hur har ni tänkt er att vårt ev. samarbete ska komma till nytta för t ex föreningens medlemmar, Tunabyggens hyresgäster eller kan bidra till utvecklingen av Borlänge.


Din ansökan hanteras av Marknad

Har du eventuella frågor kan du maila dem till e-post
marknad@tunabyggen.se

Utvärdering och beslut

Vi utvärderar vanligen sponsringsansökningar under oktober-november inför kommande år. Beslut om sponsring och avtalsskrivning sker under november-januari.

Senast uppdaterad: