Till innehållet
Till innehållet
Logotyp Klimatneutrala Borlänge 2030, Viable Cities

Klimatneutrala Borlänge 2030

Tunabyggen är en del i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Detta innebär att Borlänge, tillsammans med 22 andra svenska städer, ska arbeta för att hitta gemensamma lösningar på de stora samhällsutmaningar som klimatomställningen innebär. Vi tar oss därmed an utmaningen att nå målet: ett klimatneutralt och hållbart Borlänge år 2030.

Klimatneutrala Borlänge 2030 syftar till att skapa samverkansformer, processer och metoder för att möjliggöra de förändringar som krävs för att lyckas med klimatomställningen. Arbetet kommer att kretsa kring ett innovationsteam, en bred plattform för samverkan och medborgarengagemang. Till det finns en portfölj med satsningar för klimatneutralitet. Arbetet handlar om att stärka Borlänge – en relativt liten stad med tung industri – att bli en föregångare nationellt och i Europa.

Vi är en del av Klimatneutrala Borlänge 2030

 • Borlänge Energi
 • Högskolan Dalarna
 • Dalarna Science Park
 • 2047 Science Center
 • SSAB
 • IKEA
 • IK Brage
 • Tunabyggen
 • Hushagen
 • Maserfrakt Bilmetro
 • Rolf Ericsson Bil

Projekt

Inom ramen för Klimatneutrala Borlänge 2030 har projekt beviljats.

 • Tema transporter: Arbetspendling - beteendeförändring med digitalt stöd. Projektparter: Borlänge kommun, Borlänge Energi, SSAB, IKEA, Sustainable Innovation, KLOT-klimatpsykologerna. Projektet pågår från 1 dec 2022 till 1 juni 2024.
 • Tema transporter: Modell för klimatneutrala transporter i en av Sveriges medelstora städer – skapandet av en inkluderande, trygg och hållbar mobilitet i Borlänge. Projektparter: Borlänge kommun, Region Dalarna. Projektet pågår från 1 dec 2022 till 30 juni 2024.

Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer. Programmets syfte är klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

 

I satsningen Klimatneutrala städer 2030 och med verktyget Klimatkontrakt 2030 samarbetar programmet med 23 städer och fem myndigheter för att snabba på klimatomställningen. Programmet har över 100 medlemsorganisationer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig verksamhet. Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att bidra till Sveriges internationella konkurrenskraft och till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Viable Cities, som samordnas av KTH, pågår till och med 2030.

Länk

Senast uppdaterad: