Till innehållet
Till innehållet

Forskarskolan Future-Proof Cities

Future-Proof Cities är en företagsforskarskola som drivs av högskolor och företag i samverkan. I detta samarbete ingår Tunabyggen.

Företagsforskarskolan "Future-Proof Cities" har fokus på hållbar stadsutveckling och bygger på en samhällsdialog om de utmaningar medelstora svenska städer står inför. Projektet utgår från fyra fokusområden:

  1. Social hållbarhet utifrån invånarnas perspektiv
  2. Digitala och tekniska klimatlösningar för resiliens inom kritiska infrastrukturer för livsmedel, vatten och energi
  3. Styrning och planering mot urban resiliens
  4. Metoder och verktyg för samskapande

Företagsforskarskolan drivs av Högskolan i Gävle, Högskolan Dalarna och Mälardalens högskola i samarbete med näringslivet. Den första årskullen i FPC har nu börjat och företagsdoktoranderna förväntas disputera år 2025 alternativt 2026.

Det unika med forskarskolan är att den bygger på en samhällsdialog där akademin i samverkan med näringslivet, direkt implementerar lösningar för en hållbar stadsutveckling. Genom 12 doktorandprojekt stärks kommunernas och företagens planering mot en hållbar stadsutveckling i Gävleborg, Mälardalen och Dalarna. I Dalarna finns fyra företagsdoktorander som är anställda av kommunala bolag i Borlänge kommun och Falu kommun. Deras forskningsprojekt ska bidra till att utveckla sociala, ekonomiska och miljömässigt hållbara lösningar för nuvarande och kommande generationer i Dalarna.

Länkar

Senast uppdaterad: