Till innehållet
Till innehållet

Miljö och kvalitet

Tunabyggen är miljö- och kvalitetscertifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vårt ledningssystem och hela vår verksamhet granskas årligen av ett externt revisionsorgan.

Resultat från revisioner och regelbunden uppföljning och analys av vår verksamhet hjälper oss att utvecklas och arbeta för att nå våra mål.

Miljö- och kvalitetspolicy

Tunabyggen ska arbeta med ständiga förbättringar och erbjuda hållbara, sunda och trygga boendemiljöer för att möta våra kunders behov i dag och i framtiden.

Detta uppnår vi genom att:

  • vi följer vår värdegrund och skapar värde för våra kunder,
  • ha ett livscykelperspektiv (vilket innebär att beakta hur en vara eller tjänst påverkar miljö och klimat under hela dess livstid) för att hushålla med jordens resurser och minska miljöpåverkan:
  • använda miljöanpassade produkter och ställa miljökrav vid inköp,
  • arbeta aktivt med våra betydande miljöaspekter: energi, avfall, transporter,
  • följa lagar och miljö- och kvalitetskrav som vi berörs av.

I vårt arbete för vår vision; Möjligheternas boende är styrelse, ledning och alla medarbetare delaktiga och ansvarar för sin egen insats.

Tunabyggens ISO-certifikat 9001:2015 och 14001:2015

Giltiga till januari 2025.

Certifikat ISO 9001
Logotyp ISO 9001 och 14001
Certifikat ISO 14001
Senast uppdaterad: