Till innehållet
Till innehållet

Företagsledning

Ledningsgruppen träffas varannan vecka och jobbar med strategiska frågor och beslutsfrågor.

Ledningsgruppen

Jörgen Olsson

Maria Bergfält

T f VD


maria.bergfalt@tunabyggen.se

Jörgen Olsson

Pernilla Bergkvist

Marknadschef


pernilla.bergkvist@tunabyggen.se

Jörgen Olsson

Marianne Lund

HR-chef


marianne.lund@tunabyggen.se

Jörgen Olsson

Maria Mårds

Bygg- och förvaltningschef


maria.mards@tunabyggen.se

Jörgen Olsson

Urban Lindberg

Chef Fastighetsservice


urban.lindberg@tunabyggen.se

Senast uppdaterad: