Till innehållet
Till innehållet

VD har ordet

2022 har varit ännu ett år som präglats av stora händelser, som har en direkt påverkan på oss i vår vardag. Covid var alltjämt en fråga under årets första månader, men just när vi kunde skönja ljuset i tunneln kom ett nytt mörker över Europa – kriget i Ukraina.

Att 2022 skulle bli året då kriget och krigshoten återvände till Europa väntade vi oss inte. Följden för den hårt drabbade befolkningen i Ukraina och påverkan på varje del av övriga Europa har berört oss alla. Men i tider som dessa får samtidigt betydelsen av orden medmänsklighet och beslutsamhet en verklig och tydlig innebörd.

Borlänge kommun har under året erbjudit en fristad för människor som flytt från kriget, och vi på Tunabyggen har fått förmånen att erbjuda en trygg bostad för de människor som kommit hit. För det känner jag en enorm stolthet. Tunabyggens medarbetare röstade fram att årets julgåva skulle gå till behövande i Ukraina, vilket tyder på stor solidaritet.

Det finns även ljuspunkter från året. En sådan är beslutet att etablera en stor batterifabrik i Borlänge. Tunabyggen har fått uppdraget att tillhandahålla tillfälliga bostäder för de människor som är inblandade i bygget av fabriken. Det är ett arbete som kommer att konkretiseras efter de behov som Northvolt har under kommande år. Vi är enviktig del i etableringen av batterifabriken, som i grunden kommer att förändra vårt lokala samhälle.

Under året har vi startat renoveringsprojektet i Hushagen och Bullermyren, samt nyproduktionen av kvarteret Läroverksvallen. Tre stora och omfattande projekt som kommer att pågå under flera år. Projekten visar på den proaktivitet och framåtanda som finns i Borlänge, vilket gör att vi blir intressanta för övriga aktörer. Intresset av att samarbeta med Tunabyggen och kommunen har, enligt min erfarenhet, aldrig varit högre än nu. Det ska vi dra nytta av.

Långsiktighet, stabilitet och hållbarhet är nyckelord i vår verksamhet. Ordens påverkan och betydelse är viktiga idag, men kommer vara än viktigare imorgon.

Under året har vi även tagit ett krafttag tillsammans med övrigt näringsliv för att möta de stora klimatutmaningarna. Vårt engagemang i dessa frågor är påtagligt och kommer ytterligare att öka under kommande år. En förutsättning för att vi ska klara detta är att vår verksamhet präglas av långsiktighet. Långsiktigheten skapar förutsättningar för att möta de utmaningar som finns i hållbarhetens olika dimensioner.

Jörgen Olsson
VD

Senast uppdaterad: