Till innehållet
Till innehållet

VD har ordet

Nu när vi gör en tillbakablick kan vi konstatera att året inte saknat utmaningar. Samtidigt har dessa utmaningar gjort oss ännu mer medvetna om vikten att vara långsiktiga. Och med vår nya styrelses engagemang och mod att anta utmaningar, blickar vi framåt mot nödvändiga förändringar.

Inför 2023 hade vi en känsla av att vi skulle gå ganska dystra tider tillmötes. Negativa nyheter präglade regelbundet nyhetsrapporteringen under året, vilket påverkade den allmänna stämningen i vårt samhälle. Kriget i Ukraina, gängkrig, terrorhot, ett oroligt Mellanöstern och en inflation som ökade för varje månad. Riksbanken signalerade tydligt att inflationen
skulle bekämpas med täta räntehöjningar, vilket skapade mycket osäkra framtidsutsikter.

I retrospektiv kan vi konstatera att det inte saknats utmaningar under året, men utmaningarna har gjort oss medvetna om vikten att vara långsiktiga. Vi befinner oss i en tid med stora förändringar och vad framtiden har att utvisa kan vi inte veta. Men osäkerheten får inte skapa en situation där vi agerar kortsiktigt. Långsiktighet i dessa tider är viktigt och det ska vi hålla fast vid.

Under våren genomfördes bolagsstämman där en ny styrelse valdes. Styrelsen har tydligt signalerat både engagemang och mod att anta de utmaningar bolaget står inför. Och de kommer att behöva genomföra nödvändiga förändringar för att säkerställa en långsiktig hållbar ekonomi. Tunabyggen är en viktig aktör på bostadsmarknaden i Borlänge och det kommer vi att fortsätta vara.

När vi blickar framåt får vi inte tappa bort vår viktigaste intressent, nämligen våra hyresgäster. Hyresgästerna är de som ytterst fått ta konsekvenserna av inflationen, vilket resulterat i ett mycket tufft år. Men under 2024 ser vi fram emot lägre räntor och kostnader.

Trots tuffa tider, stannar vi inte upp. Vi fortsätter med både renoveringar och nyproduktion. Det är projekt som kommer att utgöra Tunabyggens framtida intjäningsförmåga och vi ska känna stolthet över att vi kan genomföra dessa projekt även om tiderna är tuffa. Runt om i landet har nyproduktions- och renoveringsprojekt mer eller mindre avstannat, men vi fortsätter. Hur kommer det sig? Svaret är enkelt:

Vi ser långsiktigt och förstår att värden skapas över tid.

När vi nu summerar 2023 kan jag med stolthet se att Tunabyggen är ett företag som är rustat att hantera de utmaningar som vi kommer att möta i framtiden.

Maria Bergfält
VD

Senast uppdaterad: