Till innehållet
Till innehållet

Snabbfakta

Här har vi samlat fakta om Tunabyggen och Så fördelas hyran. Siffror från 2022 inom parentes.

Om Tunabyggen

Ägare Borlänge Kommuns Förvaltnings AB

Omsättning 435 Mkr (436 Mkr)
Investeringar 186 Mkr (232 Mkr)
Synlig soliditet 18,4 % (16,3 %)
Resultat före dispositionen -66 Mkr (-19 Mkr)

Antal fastigheter 102 st
Antal externa enheter 136 st
Uthyrningsbar yta egna enheter 364 788 m2
Uthyrningsbar yta externa enheter, förvaltas av Tunabyggen Fastighets AB 332 930 m2

Antal personer i bostadskö 26 760 st (20 235 st)
Antal årsarbetare 107 personer (108 personer)
Anställda per 2022-12-31 102 st
Personalomsättning 6,9 % (12 %)
Sjukfrånvaro 4,9 % (5,8 %)
Medelålder 50 år
Frisktal 60,8 %
Sommarjobbare 20 st
Praktikanter/Sociala anställningar 19/27 st
Tjänstemän/Kollektivanställda 46/54 %
Antal män/kvinnor 69/31 %
Könsfördelning ledninggrupp män/kvinnor 2/4
Könsfördelning styrelse män/kvinnor 4/2

Så fördelas hyran

Hyresintäkter

Andel bostäder (%) 86,2 (85,9)
Andel lokaler (%) 11,4 (11,5)
Andel bilplatser (%) 2,4 (2,6)
Högsta bostadshyran (kr/m2) 2 354 (2 253)
Lägsta bostadshyran (kr/m2) 859 (822)
Snitthyra bostäder (kr/m2) 1 242 (1 191)

Reparations- och underhållskostnader

2018 188 kr/kvm
2019 184 kr/kvm
2020 207 kr/kvm
2021 213 kr/kvm
2022 229 kr/kvm
2023 238 kr/kvm

Övriga fastighetskostnader

Fastighetsskötsel och städ 82 (67) kr/kvm
Riskkostnader 34 (25) kr/kvm
Avskrivningar 263 (249) kr/kvm
Fastighetsskatt 23 (24) kr/kvm

Förbrukning/media

Värme 132 (104) kr/kvm
Vatten 50 (53) kr/kvm
Fastighetsel 43 (39) kr/kvm
Källsortering 37 (35) kr/kvm

Lägenheter i olika prisklasser

Årshyra kr/kvm
800 - 1 000 6 st
1 000 - 1 200 3 471 st
1 200 - 1 400 1 055 st
1 400 - 1 600 527 st
1 600 - 1 800 112 st
1 800 - 2 200 25 st
2 200 - 2 400 78 st

Fastighetsvärde

Bokfört värde 2 988 (2 557) Mkr
Marknadsvärde 4 926 (4 320) Mkr

Senast uppdaterad: