Till innehållet
Till innehållet

Snabbfakta

Här har vi samlat fakta om Tunabyggen och Så fördelas hyran. Siffror från 2021 inom parantes.

Om Tunabyggen

Ägare Borlänge Kommuns Förvaltnings AB

Omsättning 436 Mkr (421 Mkr)
Investeringar 232 Mkr (183 Mkr)
Synlig soliditet 16,3 % (19 %)
Resultat före dispositionen -19 Mkr (-8 Mkr)

Antal fastigheter 103 st (98 st)
Antal externa enheter 108 st (144 st)
Uthyrningsbar yta egna enheter 365 480 m2 (370 585 m2)
Uthyrningsbar yta externa enheter 267 626 m2 (237 978 m2)

Antal personer i bostadskö 20 235 st (21 358 st)
Antal årsarbetare 108 personer (101 personer)
Anställda per 2022-12-31 104 st
Personalomsättning 12 % (8 %)
Sjukfrånvaro 5,8 % (5,6 %)
Medelålder 50 år
Frisktal 44 %
Sommarjobbare 23 st
Praktikanter/Sociala anställningar 19/21 st
Tjänstemän/Kollektivanställda 46/54 %
Antal män/kvinnor 69/31 %
Könsfördelning ledninggrupp män/kvinnor 2/4
Könsfördelning styrelse män/kvinnor 4/2

Så fördelas hyran

Hyresintäkter

Andel bostäder (%) 85,9
Andel lokaler (%) 11,54
Andel bilplatser (%) 2,56
Högsta bostadshyran (kr/m2) 2 253
Lägsta bostadshyran (kr/m2) 822
Snitthyra bostäder (kr/m2) 1 191

Reparations- och underhållskostnader

2017 160 kr/kvm
2018 188 kr/kvm
2019 184 kr/kvm
2020 207 kr/kvm
2021 213 kr/kvm
2022 229 kr/kvm

Övriga fastighetskostnader

Fastighetsskötsel och städ 67 kr/kvm
Riskkostnader 25 kr/kvm
Avskrivningar 249 kr/kvm
Fastighetsskatt 24 kr/kvm

Förbrukning/media

Värme 104 (103) kr/kvm
Vatten 53 (47) kr/kvm
Fastighetsel 39 (29) kr/kvm
Källsortering 35 (28) kr/kvm

Lägenheter i olika prisklasser

Årshyra kr/kvm
800 - 1 000 524 st
1 000 - 1 200 3 567 st
1 200 - 1 400 420 st
1 400 - 1 600 652 st
1 600 - 1 800 33 st
1 800 - 2 200 0 st
2 200 - 2 400 78 st

Fastighetsvärde

Bokfört värde 2 557 (2 519) Mkr
Marknadsvärde 4 320 (4 096) Mkr

Senast uppdaterad: