Till innehållet
Till innehållet

Flerårsjämförelse

Flerårsjämförelsen presenteras för åren 2020-2022.

Här presenteras inte åren 2018-2019.

Flerårsjämförelse: Belopp redovisas i tusental kronor.


2022

2021

2020

Nettoomsättning

436454

421985

416203

Rörelsekostnader

-432600

-410314

-385839

Finansiella intäkter och kostnader

-33249

-33912

-34753

Avskrivningar och nedskrivningar

-95292

-84396

-80975

Resultat efter finansiella poster

-18950

-8386

8026

Investering i byggnader och mark

231883

182989

234403

Balansomslutning

2907222

2617540

2572117

Medelantal anställda

98

102

106

Antal egna enheter

5 611

5 642

5 545

Antal externa enheter

108

115

124

Uthyrningsyta (kvm) egna enheter

367489

370585

362738

Uthyrningsyta (kvm) externa enheter

267626

238774

246530

Soliditet (%)

16,3

19,0

19,5

Justerad soliditet (%)

47,7

50,0

51,1

Direktavkastning (%)

2,5

2,7

3,2

Avkastning på eget kap. (%)

-4,6

-2,7

2,7

Avkastning på totalt kap. (%)

0,7

1,2

2,0

Genomsnittlig skuldränta (%)

1,4

1,6

1,7

Ekonomisk uthyrningsgrad (%)

96,8

96,8

97,7

Senast uppdaterad: