Till innehållet
Till innehållet

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning

AB Stora Tunabyggen bygger, äger, förvaltar och hyr ut bostäder och lokaler i Borlänge. Långsiktighet, stabilitet och hållbarhet är nyckelord i vår verksamhet som inte enbart påverkar våra kunder och samarbetspartners, utan också Borlänge i sin helhet.

Här presenteras den första textbaserade delen av vår års- och hållbarhetsredovisning tillsammans med flerårsjämförelsen. Års- och hållbarhetsredovisningen i sin helhet finns i pdf-dokument längst ner på denna sida.

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning i sin helhet

Pdferna är inte tillgänglighetsanpassade.

Film

Senast uppdaterad: