Till nyhetsarkivet

Nytt studentboende ska utredas

Tunabyggens styrelse har fattat beslut om att en flytt av studentboendet från Tjärna Ängar till ett mer centralt läge ska utredas.

Högskolan Dalarnas flytt till Borlänge centrum ställer krav på ett mer centralt placerat studentboende. Mot bakgrund av detta har Tunabyggens styrelse efter dialog med ägaren tagit beslut om att utreda vilka möjligheter det finns att flytta studentboendet från Tjärna Ängar till ett mer centralt läge i Borlänge. Samtidigt ska möjligheterna för en flytt av Tunabyggens huvudkontor till nuvarande studentboendet Locus utredas.

Styrelsens beslut
Tunabyggens styrelse har beslutat att ge vd i uppdrag att:

  • Utreda möjligheten att flytta studentboendet från Tjärna Ängar till andra fastigheter mer centralt i Borlänge.
  • Utreda möjligheten att flytta verksamheter vid Tunabyggens huvudkontor till Locus.
  • Utreda möjligheterna att öka Tunabyggens närvaro i bostadsområdena genom exempelvis förändringar i arbetstid, ökad grad av koncernsamverkan och liknande.

Ansvar
– Genom att flytta studentboendet närmare högskolans nya lokaler i Borlänge centrum kan vi bidra till Högskolan Dalarnas fortsatta utveckling och stärka Borlänge som högskoleort, säger Kenneth Persson, styrelseordförande.

Jörgen Olsson, vd, ser möjligheter i utredningsuppdraget:

– Som fastighetsägare på Tjärna Ängar känner vi naturligtvis ett stort ansvar för området och dess utveckling och vi värnar om våra hyresgäster. Att öka Tunabyggens närvaro kan bidra till att skapa trygghet och rörelse i området samtidigt som vi ökar service och tillgänglighet för våra hyresgäster. Utredningen får ge svar på hur denna närvaro kan se ut.

– I detta ligger också att skapa förutsättningar för etablering av fler verksamheter i området.

Ytterligare försäljning
Styrelsen beslutade även att ytterligare försäljning ska utredas. Detta möjliggör resurser för fortsatt underhåll, renovering och investeringar i Tunabyggens fastigheter. Förslag på försäljningspaket ska tas fram.

Redovisning
Samtliga uppdrag ska redovisas för styrelsen senast den 30 juni 2021. Delredovisning ska göras vid påsk.

Locus är Tunabyggens studentboende i Tjärna Ängar, här syns två sammanlänkade byggnader med en huvudentre.