Till nyhetsarkivet

Nytillskott i centrum

Nu har Tunabyggen tagit över Frälsningsarméns fastighet i centrala Borlänge. Vi planerar att riva byggnaden för att på sikt kunna producera nya bostäder på samma plats.

Vår målsättning är att skapa ett fint hörn i centrum. Vi för därför även en dialog med omkringliggande fastighetsägare, då vi vill skapa en gemensam bild om vad som är lämpligt för Borlänge och dess centrala delar.