Till nyhetsarkivet

Nya hyror klara

Tunabyggen och Hyresgästföreningen Region Mitt har förhandlat om 2018 års hyror och kommit överens om en hyreshöjning. Höjningen gäller från och med 1 februari 2018 och omfattar Tunabyggens alla bostäder samt lokaler som inte har indexuppräknad hyra.

Så här förändras Tunabyggens hyror:

  • Hyran för bostäder höjs med 0,84 % på grundhyran från 1 februari 2018.
  • Lokaler som omfattas av förhandlingen höjs med 2 % från 1 februari 2018.
  • Hyran för parkeringar utan och med motorvärmare, carportar och garage
    höjs med 5 kronor per månad från 1 februari 2018.

Exempel på ny hyra för en lägenhet:

Nuvarande hyra: 4 500 kr Ny hyra: 4 538 kr (+ 38 kr)
Nuvarande hyra: 6 500 kr Ny hyra: 6 555 kr (+ 55 kr)
Nuvarande hyra: 9 000 kr Ny hyra: 9 076 kr (+ 76 kr)

Tunabyggens hyresgäster får information om de nya hyrorna under dagen.

– Vi har genomfört hyresförhandlingar i en konstruktiv anda med god ton. Vi har nått en överenskommelse som båda parter kan acceptera och känna en trygghet i. Vi ser att höjningen ligger på en rimlig nivå utifrån de uppgörelser som nåtts i regionen och i landet, säger Jörgen Olsson, vd Tunabyggen.

OBS! Hyresavin för februari månad kan bli något försenad!