Till nyhetsarkivet

Nya hyror från 1 januari 2021

Nya hyror för 2021 har nu förhandlats fram mellan Tunabyggen och Hyresgästföreningen Region Mitt. Höjningen gäller från och med
1 januari 2021 och omfattar Tunabyggens alla bostäder, fordonsplatser och lokaler som inte har indexuppräknad hyra.

Så här förändras Tunabyggens hyror från 1 januari 2021:

  • Hyran för bostäder höjs med 1,4 % på grundhyran.
  • Hyran för förråd samt lokaler som omfattas av förhandlingen höjs med 1,5 %.
  • Hyran för parkeringsplatser med och utan motorvärmare, garage och carportar höjs med 5 kronor per månad.

Exempel

Exempel på ny hyra för en lägenhet:

  • Nuvarande hyra: 4 500 kr – ny hyra: 4 563 kr (+63 kr)
  • Nuvarande hyra: 6 500 kr – ny hyra: 6 591 kr (+91 kr)
  • Nuvarande hyra: 9 000 kr – ny hyra: 9 126 kr (+126 kr)

Information till hyresgäster

Du som hyresgäst får information om de nya hyrorna via sms, e-post och Mina sidor samt, om du bor på seniorboenden, via anslag.

Ny beräkningsmodell

Inför årets hyresförhandling har Tunabyggen och Hyresgästföreningen tagit fram en gemensam analysmodell som underlag för de årliga hyresförhandlingarna. Parterna är överens om att modellen har underlättat för parterna att nå överenskommelse i förhandlingen.

Konstruktiva samtal

– Samtalen mellan Tunabyggen och Hyresgästföreningen har varit konstruktiva och framåtsyftande genom hela förhandlingen och lett fram till en rimlig hyreshöjning, säger Kenneth Persson, styrelseordförande i Tunabyggen.

– Vi har idag en samsyn kring hur vi skapar ekonomisk stabilitet i bolaget genom att sänka vår lånevolym och fortsätta vårt effektiviseringsarbete med att anpassa organisationen och långsiktigt sänka drift- och underhållskostnaderna.

– Vi upplever att vi har en god samverkan och vi delar analysen om att skuldsättningsgraden behöver sänkas för att skapa en långsiktig ekonomisk stabilitet, säger Agneta Fahleson Ericsson, ordförande i Hyresgästföreningen Region Mitt.