Till nyhetsarkivet

Ny hyra från 1 januari 2020

Hyrorna för Tunabyggens bostäder, fordonsplatser, garage och carportar, förråd, samt lokaler med förhandlingsklausul
höjs från den 1 januari 2020.

Bostäder:
Höjning med 1,9 % på grundhyran.
Exempel: Om hyran är 6 500 kr/månad höjs den till 6 624 kr/månad.

Fordonsplatser, garage och carportar:
Fordonsplats utan motorvärmare: Höjning med 5 kr/månad.
Fordonsplats med motorvärmare, garage och carport: Höjning med 10 kr/månad.

Förrådslokaler och förråd: 
Höjning med 2,5 %.

Lokaler:
Höjning med 2,5 %.

Hyreshöjningarna för bostäder och lokaler har överenskommits i förhandlingar mellan Tunabyggen och Hyresgästföreningen Region Mitt.

New rent from the 1st of January 2020

The rents for apartments, parking lots with heaters, garages, carports, storages and premises will increase from the 1st of January 2020.

Apartments: Plus 1,9 %.
For example: If the rent is 6 500 SEK/month, it will be increased to 6 624 SEK/month.

Parking lots without heaters: Plus 5 SEK per month.
Parking lots with heaters, garages, carports: Plus 10 SEK per month.

Storages and premises: Plus 2,5 %

The new rents are a result of negotiations and agreement between Tunabyggen and the Swedish Union of Tenants in Borlänge.