Till nyhetsarkivet

När blir det skottat?

I vinter samordnar vi en del av vår snöröjning och halkbekämpning med Borlänge Energi.
Det är Borlänge Energi som ringer ut våra entreprenörer som snöröjer. Vår handskottning, handsandning och snöbortforsling fungerar som tidigare.

Fördelarna med samordningen är att Borlänge kommuns och Tunabyggens gator blir snöröjda samtidigt. Det är en person hos Borlänge Energi, som med hjälp av teknisk utrustning, väderstationer och vädertjänst från SMHI, gör bedömningen när snöröjningen ska starta. Till skillnad mot tidigare då våra entreprenörer gjort bedömningen, vilket gjort att snöröjningen kommit igång vid olika tidpunkter i olika områden.

Borlänge Energi har tre väderstationer – i Skräddarbacken, Kvarnsveden och Romme – som mäter lufttemperatur, vägtemperatur, snödjup, vindhastighet mm. Det är bland annat den informationen som ligger till grund för beslut i vinterväghållningen.

Läs mer om hur vi på Tunabyggen arbetar med snöröjningen i våra områden

 


Film som beskriver vår snöröjning.