Till nyhetsarkivet

Information om försäljning av fastighet till berörda hyresgäster

Information till dig som bor eller är verksam på någon av adresserna Allfarvägen 69-77, Betesgatan 12-14 och Plogstigen 2-24. Vi vill med det här brevet informera dig som hyresgäst om en kommande försäljning av den fastighet du bor eller är verksam i.

Bakgrunden till försäljningen är att AB Stora Tunabyggen har i uppdrag av vår ägare Borlänge kommun att sälja en del av våra fastigheter. Fastigheten kommer med stor sannolikhet att säljas under 2018 eller senare.

Vår yttersta ambition är att hitta en framtida ägare som tar ett långsiktigt ansvar för drift och skötsel av fastigheten och för kontakterna med er hyresgäster. Vi kommer att vara noga med att, innan en försäljning sker, bedöma köparens seriositet och syn på långsiktighet. Försäljningen innebär att du får en ny hyresvärd men i övrigt är målet att det inte ska påverka dig som hyresgäst. Den nye ägaren tar över hyresavtalet du idag har med Tunabyggen.

AB Stora Tunabyggens styrelse beslutade den 27 november att föreslå försäljning av ett antal fastigheter, med ovanstående adresser. Den 12 december fattar kommunfullmäktige beslut om försäljningen. Därefter kan Tunabyggen påbörja ett arbete med att hitta köpare och genomföra försäljningen.

Det här är en lång process och i dagsläget kan vi inte säga när försäljningen sker. Du kommer att få mer information inför bytet av hyresvärd.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta din fastighetsvärd.

Frågor & svar om försäljningen

Varför säljer Tunabyggen fastigheter?
– AB Stora Tunabyggen har i uppdrag av vår ägare Borlänge kommun att sälja en del av våra fastigheter. Intäkterna från försäljningen ska göra det möjligt att fortsätta renovera befintliga, och bygga nya, bostäder i Borlänge. Genom försäljningen får vi förutsättningar att kunna utveckla både befintliga och nya bostadsområden.

När kommer huset jag bor i att säljas?
– Det kan vi inte svara på just nu. Kommunfullmäktige fattar beslut om försäljningen den 12 december. Därefter tar vi hjälp av en fastighetsmäklare för försäljningen. Vi genomför förhandlingar med intresserade köpare och genomför sedan försäljningen med den köpare vi väljer. Vi vet inte hur lång tid detta kommer att ta. Vi informerar mer när vi vet mer.

Varför ska just det här huset säljas?
– Tunabyggen har gjort bedömningar utifrån ekonomi, fastigheters avgränsning, värdet på våra fastigheter, vad som kan vara intressant för en köpare osv. Den bedömningen landade i de fastigheter vi nu föreslår ska säljas.

Hur går försäljningen till?
– Kommunfullmäktige fattar beslut om försäljningen den 12 december. Därefter tar vi hjälp av en fastighetsmäklare för försäljningen. Vi förhandlar med intresserade köpare och genomför sedan försäljningen med den köpare vi väljer.

Vad innebär försäljningen för oss hyresgäster, måste vi flytta?
– Nej, ni har kvar era lägenheter precis som innan. Du har genom ditt hyresavtal besittningsrätt till din lägenhet.

Kommer min hyreslägenhet omvandlas till bostadsrätt nu eller kan jag köpa loss min lägenhet?
– Nej, vi säljer fastigheterna som hyresrätter med de hyresavtal som finns idag. En ny fastighetsägare kan inte omvandla fastigheterna/husen till bostadsrätter hur som helst. För att ombilda en fastighet till en bostadsrättsförening krävs hyresgästernas medgivande.

Blir det hyreshöjning nu?
– Den nya hyresvärden övertar det avtal som vi har idag med dig som hyresgäst. Du har samma rättigheter och skyldigheter som tidigare. Precis som vi gör idag, så måste även den nya ägaren förhandla hyran med Hyresgästföreningen, om man vill genomföra en hyresjustering.

Kommer Tunabyggen att sälja fler fastigheter efter de här?
– I nuläget har vi inga sådana direktiv från ägaren.