Till innehållet
Till innehållet
Bild

Våga bry dig!

Var tredje vecka mördas en kvinna av sin partner eller före detta partner. Var fjärde kvinna i Sverige har utsatts för våld i en nära relation. Enligt Rädda Barnen lever 3-5 barn i varje svensk klass i stor otrygghet och rädsla hemma.

Det är viktigt att vi alla visar omtanke och vågar bry oss om varandra. Därför inför vi ”Våga bry dig!”. Tillsammans kan vi göra skillnad om vi vet hur vi ska agera om vi känner oro för att en granne far illa eller inte mår bra.

Det psykiska och fysiska våldet ökar och det är extra viktigt att vi vågar bry oss om varandra - och om oss själva, och söka hjälp. Det finns möjlighet både att ringa till exempel stödlinjer och socialjouren anonymt för att få råd och stöd.

Tunabyggens personal får utbildning i hur man ska agera när man misstänker att någon hyresgäst far illa och vi har tystnadsplikt i det som sker i enskilda ärenden.

Är du orolig för att din granne far illa?

Gör så här, beroende på situationen:

 1. Är det en akut eller hotfull situation, ring alltid polis/ambulans på 112.
 2. Om situationen tillåter det, ring på hos din granne och fråga hur det står till. Om det behövs, ta hjälp av andra grannar.
 3. Behöver du hjälp kväll eller natt, ring Störningsjouren på tel. 010-470 57 61
 4. Om du känner oro för barn i huset, ring Socialtjänsten på 0243-744 00 (Borlänge kommuns servicecenter)

Vid pågående våld: Larma polis på 112

Ring alltid polisen vid akuta eller hotfulla situationer!

Stör situationen!

För att störa det pågående våldet kan du till exempel ringa på dörren för att störa situationen. Du behöver inte vänta kvar tills någon öppnar.

Tänk på att aldrig utsätta dig själv för fara!

Du kan göra skillnad!

Läs mer om våld i nära relationer, om barn som far illa, hedersförtryck och om psykisk ohälsa i plusboxarna nedan.

Våga bry dig! Våld och förtryck kan drabba alla, oavsett kön, ålder, religion, sexualitet eller etnicitet. Våld finns i många olika former och behöver inte bara handla om fysisk misshandel! Oavsett om du är utsatt för våld, om du utsätter någon för våld eller om du misstänker att någon granne berörs, finns det hjälp att få!

Våld i nära relation kan vara:

 • att bli slagen av sin partner eller någon annan i familjen,
 • att bli hotad eller att får höra kränkande och elaka ord,
 • att partnern är mycket svartsjuk,
 • att partnern förstör familjens eller sin partners saker,
 • att inte få ta hand om sina egna pengar,
 • att bli tvingad till sex,
 • att bli hotad via sms, e-post, att rykten sprids via sociala medier eller att hålla koll på sin partner via en app i mobilen.

Tänk också på att en person som har en funktionsnedsättning och även äldre kan bli utsatta för våld.

Om du vet eller misstänker att någon blir utsatt för våld

 • Vid pågående våld ring 112 polisen.
 • Socialjouren ger akut stöd till dig som befinner dig i en utsatt situation, det kan handla om våld och övergrepp, missbruk, eller om ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö. Kontakta Socialjouren, vardagar efter kl. 16 samt helger och storhelger, tel. 112. 
 • Kontakta socialtjänstens mottagningsgrupp, tel. 0243-744 00 dagtid. Du kan rådgöra med socialtjänsten anonymt.

Våga bry dig! Om du misstänker att ett barn far illa, prata med barnet och försök ta reda på hur barnet har det. Visa att du ser, bryr dig om och vill hjälpa. Och kom ihåg, ditt samtal till socialjouren kan förändra eller rädda liv.

Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden. Socialtjänstlagen 14 kap 1c.

Att anmäla sin oro över ett barn till socialtjänsten kan av många ses som en sista utväg men för barnet kan det vara den enda vägen till hjälp. Ju tidigare socialtjänsten kan ingripa och erbjuda skydd och stöd desto bättre.

Om du vet eller misstänker att ett barn far illa:

 • Vid akut oro ring 112 polisen. Då kopplas även socialtjänsten in.
 • Socialjouren ger akut stöd till dig som befinner dig i en utsatt situation, det kan handla om våld och övergrepp, missbruk, eller om ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö. Kontakta Socialjouren, vardagar efter kl. 16 samt helger och storhelger, tel. 112. 
 • Kontakta socialtjänstens mottagningsgrupp, tel. 0243-744 00 dagtid och gör en orosanmälan. Du kan rådgöra med socialtjänsten anonymt.
 • BRIS – Barnens Rätt i Samhället. Vill du ha hjälp av eller rådgöra med Bris, ring till BRIS vuxentelefon om barn 0771-50 50 50. Alla vardagar kl 9-12.

Är du under 18 år och mår dåligt?

Ring BRIS - Barnens rätt i samhället på tel. 116 111. Du ringer anonymt. Samtalet är gratis och syns inte på telefon-räkningen. På hemsidan bris.se finns chatt, mail och forum där du kan få hjälp.

Våga bry dig! Det finns många personer vars frihet och möjlighet att leva som andra kraftigt begränsas av hedersförtryck.

I hederskulturer hänger familjens heder ihop med vad familjemedlemmarna gör och säger. Det innebär att familjemedlemmar kan råka illa ut om man bryter mot de regler och normer som man förväntas att följa, ibland räcker det med ett rykte för att bli bestraffad. Våldet kan drabba flickor eller kvinnor, men också pojkar eller män, homo- eller bisexuella.

Misstänker du att någon lever i en hederskultur och behöver stöd och hjälp?
På Borlänge kommuns hemsida finns information om vart du kan vända dig och hur du får hjälp. Se kontaktinformation nedan.

Våga bry dig! Det är inte alltid lätt att upptäcka när någon lider av psykisk ohälsa, om det inte är allvarligare och mer synliga symptom. Som granne kan du göra skillnad och våga bry dig!

Har du reagerat över något av följande?

 • Din granne avskärmar sig och går sällan eller aldrig ut,
 • det är en väldig röra i grannens lägenhet,
 • din granne har problem med sin hygien,
 • din granne verkar glömsk och virrig,
 • din granne är högljudd, trots att hen är ensam hemma,
 • din granne får sällan eller aldrig besök och verkar nedstämd eller överdrivet pratglad när ni möts,
 • din granne verkar ofta nervös och förvirrad.

Detta kan vara tecken på till exempel demens eller på psykisk sjukdom, där det är viktigt att din granne får hjälp för att må bättre.

Gör en orosanmälan till Socialtjänsten 0243-744 00 eller kontakta Tunabyggen 0243-733 00 och berätta om din oro, så kan vi hjälpa dig vidare. Personalen har tystnadsplikt och berättar inte vem som kontaktat oss.

Kontaktinformation

Kontakta Borlänge kommun

Ring 0243-740 00, Borlänge kommuns servicecenter för att komma i kontakt med socialtjänsten för rådgivning eller orosanmälan. Du får vara anonym.

Kvinnojouren i Borlänge

Ring 0243-814 01, alla dagar kl. 9-12 och 13-16.

Du kan också ringa Tunabyggen 0243-733 00, så hjälper vi dig vidare!

Senast uppdaterad: