Till innehållet
Till innehållet

Trädgårdstjänster

Din uteplats och trädgård ska skötas av dig.

Ditt ansvar

Du ansvarar för att klippa buskar och gräsmatta, rensa ogräs och du sköter snöskottning och sandning.

Om du är osäker om vilken del av tomtmarken som hör till din lägenhet, frågar du din fastighetsvärd. Häckar och buskar som gränsar till, och delas av flera grannar ska klippas och skötas av hyresgästerna. Övrig plantering och odling ska ske i kruka eller i en pallkrage.

Beställ trädgårdstjänster

Om du inte kan eller orkar sköta gräs och buskar själv, kan du köpa tjänsten av oss. Vi klipper gräset under en säsong. Finns det buskar eller en häck som behöver klippas kan tjänsten också köpas. Se priser i beställningsformuläret.

Senast uppdaterad: