Till innehållet
Till innehållet
Foto av en insamlingsbehållare till vänster om en rad avfallskärl på Studievägen 56.

Sopor och källsortering

Dina sopor är inte vilket skräp som helst. När du sorterar ditt avfall och lämnar det på rätt ställe bidrar du till ett mer hållbart samhälle. Ditt avfall återvinns till nytt material, nya produkter eller blir energi.

Sortera mera och rätt!

I ditt miljöhus eller vid din miljöstation lämnar du till exempel restavfall, matavfall, förpackningar, tidningar, småelektronik, ljuskällor och batterier. Det du kan sortera kan skilja sig lite från område till område. Ta hjälp av skyltarna i ditt miljöhus eller vid din sorteringsstation (underjordsbehållare och kärlskåp) för att sortera rätt och lämna allt på rätt plats.

Viktigt att tänka på:

 • Sortera redan i din lägenhet så blir det lättare när du ska lämna soporna.
 • Lämna aldrig sopor på golvet eller utanför sophuset. Råttor och andra skadedjur kan komma.
 • Låt inte små barn gå ut med soporna!
 • Använd bara papperspåsar för matavfallet! Rulla ihop påsen innan du lägger den i kärlet.
 • Du får inte slänga plast i matavfallet!
 • Matolja och matfett lämnas i försluten pet-flaska/plastförpackning.
 • Använd soppåsar i rätt storlek så att de får plats i kärlen. Inte stora sopsäckar!

Återvinningsstationer

Om ditt miljöhus saknar insamling för någon typ av förpackning eller tidningar finns oftast en återvinningsstation i närheten. Här kan du lämna: plastförpackningar, glasflaskor och burkar, metallförpackningar, pappersförpackningar och tidningar.

Grovavfall

Grovavfall är stort avfall från ditt hushåll, t ex möbler, cyklar, mattor, barnvagnar och husgeråd, hemelektronik som inte ska lämnas i sophuset. Du lämnar grovavfall på återvinningscentralen i Fågelmyra. Där kan du också lämna farligt avfall, t ex färgrester och kemikalier eller deras tomma förpackningar. Du kan också lämna grovavfall när det blir containerdag eller när Fågelmyra-on-tour stannar till i närheten av ditt område.

Textilinsamling

Textil har mycket stor både miljö- och klimatpåverkan. Därför blir det så viktigt att antingen sälja vidare, ge bort eller återvinna textil, istället för att bara slänga.

Vår textilinsamling görs i samarbete med Human Bridge som är en biståndsorganisation som arbetar för människor och miljön. De samlar in, reparerar och skickar sjukvårdsmaterial och hjälpmedel till utsatta länder. De textilier, kläder och skor som samlas in går till direkta biståndsinsatser eller genererar intäkter till olika biståndsprojekt.

Detta lägger du i textilinsamlingen

I textilinsamlingen kan du lägga kläder, underkläder, sängkläder, handdukar, hushållstextilier, hattar, filtar, handväskor, bälten, accessoarer samt skor som ska vara hela, i par och hopknutna alt. med gummiband runt.

Här finns textilinsamling

Insamlingsbehållare för textil finns på följande adresser:

 • Aniara/Studievägen vid underjordsbehållarna på Aniaravägen 2
 • Betesgatan 6 A, vid underjordsbehållarna
 • Bondegatan 6 A, vid miljöhuset
 • Bysjövägen vid korningen in till Bysjövägen
 • Dalagatan 6, vägen in till område Heimer
 • Frostmorsväg 1, nedre delen vid vändplan
 • Gös Eriks väg 37, mittemot tvättstugan
 • Jönisgatan 15, vid miljöhuset vid stora parkeringen
 • Karlsgårdsgatan
 • Klöverstigen 8, mittemot underjordsbehållarna
 • Klöverstigen 28, vid vändplan
 • Kornstigen 21 E, vid tvättstugan
 • Kornstigen 5 E, vid tvättstugan
 • Mångatan 2 och 6
 • Rymdgatan 2, mitt emot miljöhuset
 • Stinsens väg 4, vid miljöhuset
 • Skördegatan 16, vid miljöhuset
 • Studievägen 56, vid miljöstationen.
 • Sturegatan 5
 • Tolvmilavägen 6 vid miljöhuset

Textilinsamlingen växer stadigt!

I mitten av 2022 startade vi textilinsamlingen med tio insamlingsplatser och nu har vi utökat till 20 insamlingsplatser. Sedan start har vi samlat in över 40 ton textilier etc.

Ett diagram som visar insamlad textil för respektive container från start 2022 till och med 2023.
Senast uppdaterad: