Till innehållet
Till innehållet

Snöröjning och halkbekämpning

När det kommer mycket snö går fastighetsvärdar och annan personal ut och skottar för att vi ska få undan så mycket snö som möjligt, så snabbt som möjligt.

Detta gör du själv!

  • Du som har en egen entré ansvarar själv för din snöskottning från den gemensamma vägen/gångvägen till entrén.
  • Du som har en parkeringsplats skottar den själv
  • Du som har garage skottar 70 cm framför (då maskinerna inte kommer åt längst in).
  • Du som har balkong eller uteplats ska se till att snön inte orsakar vattenskador när den smälter. Håll snön borta från balkong, dörrar och husvägg.

Riktlinjer för vårt arbete med snöröjning

  • Vi skottar när det kommit ca 7 cm snö och sandar därefter.
  • Vi röjer med egna maskiner och vi har också hjälp av entreprenörer när vi röjer gångvägar, stråk och parkeringsplatser. Vi skottar öppna ytor på parkeringsplatser, men skottar inte in mellan bilarna för att undvika skador.
  • Framför entréer snöröjer vi för hand med egen personal och med hjälp av entreprenörer. Här prioriterar vi äldreboenden och de som har särskilda behov.

Samordning med Borlänge Energi

Vi samordnar en del av vår snöröjning och halkbekämpning med Borlänge Energi. Det är Borlänge Energi som ringer ut våra entreprenörer som snöröjer, så att Borlänge kommuns och Tunabyggens gator blir snöröjda samtidigt. Med hjälp av teknisk utrustning, väderstationer (Skräddarbacken, Kvarnsveden, Romme) och vädertjänst från SMHI, bedömer Borlänge Energi när snöröjningen ska starta.

Sko på hal is

Halkbekämpning

Vi sandar efter varje snöröjning och vid behov. Vid bekämpning av halka använder vi främst sand och krossgrus.

På vissa bostadsområden står det gröna sandningslådor uppställda som man kan ta grus/sand ifrån.

Borlänge Energi bjuder på sand för dig som vill sanda. Ett flak med sand finns på industriområdet Norra Backa. Du hittar det vid infarten till Sibylla, bakom Biltema. Du får hämta den sand du behöver för privat bruk - max två hinkar - så räcker sanden till alla som behöver.

Du som har en egen entré ansvarar själv för sandning från den gemensamma vägen/gångvägen till entrén.

Hyr du en fordonsplats ansvarar du själv för att grusa/sanda framför den yta som du hyr.

Vid halka:

  • Använd broddar.
  • Använd bra vinterskor med bra grepp.
  • Använd dubbdäck på cykeln och cykelhjälm om du cyklar.

Vem snöröjer var i Borlänge?

Det är Borlänge Energi som ansvarar för snöröjning och sandning av Borlänges gator och cykelbanor. Statliga vägar och delar av cykelvägnätet sköter Trafikverket. Privata vägföreningar och fastighetsbolag har ansvaret för sina gator och cykelvägar.

Traktor som skottar snö i ett bostadsområde
Senast uppdaterad: