Till innehållet
Till innehållet
Karta över Nya Tjärna Ängar

Renovering Tjärna Ängar

Vi vill skapa en levande och trygg stadsdel med hög livskvalitet och ett bostadsområde som är en integrerad del av staden Borlänge.

Tjärna Ängar får genom renovering, ombyggnationer och nybyggnationer ett varierat innehåll med möjlighet för olika verksamhet, mångfald och livsstilar. Genom att förbättra utemiljön med gröna gårdar, säkra gator, lek, aktiviteter och bättre arkitektur kan en rik och sammansatt stadsdel växa fram.

Tre bostadshus är renoverade: Klöverstigen 26, Klöverstigen 28 och Kornstigen 25. Renoveringen är klar och projektet har gjort en paus när det gäller bostadshusen.

Dränering och solceller

Vi dränerar runt husen och på Kornstigen 25 installerar vi solceller på taket som ska försörja fastighetsel och värmepump. Det är det första huset av Tunabyggens befintliga hus som får solceller, tidigare har vi installerat solceller våra i nybyggda hus.

Information till hyresgäster

Vi kontaktar alltid berörda hyresgäster inför renoveringar och håller också kontakten under renoveringstiden.

Genomförda projekt

Aktivitetstorget

2018 byggde vi ett nytt aktivitetstorg på Tjärna Ängar, mellan studentboendet Locus och seniorboendet. Här, där det tidigare varit en stor parkering, ville vi skapa känslan av ett vardagsrum för alla. Vi har gjort plats för människor istället för bilar. Träd, blommor och färg ersätter grå asfalt. Vi vill göra ett trivsamt uterum där du träffar dina vänner och grannar. En skön plats för roliga aktiviteter, mysiga fikastunder, prat och skratt, lugn och ro, fart och fläkt. På torget kan man sitta i pergolan och spela schack, grilla och njuta av blomlådorna. Här finns planteringar, sittgrupper, basketkorg, gunga, boxningssäck, löpbana, utegym, bollplan/isbana, pingisbord och ett trädäck. En mötesplats för alla!

Avslutade etapper på Klöverstigen 26, 28 och Kornstigen 25

Vi har arbetat med både hus och gårdar. Projektet var indelat i olika delar (etapper) och vi började 2015 med Klöverstigen 28 . Hösten 2016 var renoveringen klar. Därefter renoverades Kornstigen 25 och Klöverstigen 26 och de blev klara i februari 2018. Åtgärderna är desamma i alla tre bostadshusen med undantag för ventilationslösningen.

Det här gjorde vi vid renoveringen:

Lägenheterna: Nya fönster, engreppsblandare, ny fläktkåpa i köket, nya lägenhetsdörrar, ny el enligt svensk standard, ny ventilation, nya balkongfronter, nya radiatorer och värmesystem och nytt badrum i samband med att vi byter avloppsstammarna.

Gemensamma ytor: Nytt tak, nya entréer, nytt passersystem med taggar, postboxar i entrén och porttelefoner. Nya utrymmen för barnvagnar.

Källarförråd: På Kornstigen 25 finns en källarvåning som vi renoverat och byggt om med nya förråd..

Gården: Upprustning av gården med bland annat nya taköverbyggda cykelställ.

Tjärna Stugby

Under badrumsrenoveringen i lägenheterna fick hyresgästerna flytta till en lägenhetsmodul under sex veckor. Varje hyresgäst hade tillgång till en egen lägenhetsmodul på 2-3 rum, med pentry och badrum.

Exempel på hur lägenhetsmodulerna var inredda med köksutrustning och möbler.

Senast uppdaterad: