Till innehållet
Till innehållet

Kundundersökningar

Dina synpunkter är viktiga för oss, då vi arbetar med att förbättra vår service till dig som hyresgäst.

Dina synpunkter är viktiga för oss!

Det är viktigt för oss att göra kundundersökningar, då svaren visar vad du som hyresgäst tycker att vi är bra på och vad vi kan förbättra i vår service till dig. Vi sammanställer och analyserar alltid resultatet för att se vad vi ska lägga fokus när det gäller underhåll, förvaltning och service framöver. Vi ser också regelbundet över hur vi arbetar för att få in olika typer av kundsynpunkter.

Olika typer av undersökningar och enkäter

Vi genomför olika kundundersökningar regelbunden och i olika situationer, till exempel:

  • Stora hyresgästundersökningen, vart annat år.
  • Inflyttningsenkäter vid nyproduktioner.
  • Kundundersökningar för våra förvaltningsuppdrag.

I första hand skickas våra undersökningar och enkäter ut digitalt, men vår stora hyresgästundersökning brukar också finnas tillgänglig på papper.

Resultat kundundersökningar

Senast uppdaterad: