Till innehållet
Till innehållet
Pallkragar fyllda med lustgasbehållare.

Explosiva och brandfarliga varor

Vet du om att bland annat lustgasbehållare räknas som explosiv och brandfarlig vara, som i större mängd kan utgöra fara för både människor och fastigheter. Som fastighetsägare förbjuder vi förvaring av en större mängd lustgas i våra fastigheter.

Detta gäller!

Explosiva och brandfarliga varor över 5 liter får inte hanteras och förvaras i lägenhet, förråd, allmänna utrymmen och i garage. Detta strider mot lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, om tillstånd för hanteringen saknas, samt strider mot bestämmelsen i hyreslagen (12 kap. 25§ jordabalken). Detta gäller för dig med hyreskontrakt, för familjemedlemmar, men också för dina besökare och eventuella inneboende.

OBS! Om Tunabyggen får information om förvaring och hantering av till exempel lustgasbehållare och hanteringen inte upphör omedelbart kan Tunabyggen komma att säga upp hyreskontraktet!

Lustgasbehållare, ett allvarligt problem!

Inte nog med risken av den explosiva varan som kan skada människor och fastigheter, hälsoriskerna och miljöriskerna, också hanteringen och återvinningen av tomma lustgasbehållare kostar Tunabyggen (i dagsläget) 323 kr för varje behållare. Vi är alltså uppe i miljonbelopp årligen för att ta hand om tomma lustgasbehållare.

Senast uppdaterad: