Till innehållet
Till innehållet

Bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din permanenta bostad kan du söka ekonomisk ersättning för det i form av bidrag till bostadsanpassning.

Bidrag till bostadsanpassning finns reglerade i Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Ansökan om bostadsanpassning

På Borlänge kommuns webbplats finns all information om bidrag för bostadsanpassning och ansökningsblankett.

På blanketten ska fastighetsägaren ge sitt medgivande till bostadsanpassningen. Om Tunabyggen äger den bostad där anpassningen ska göras, ska ansökan behandlas av oss innan den lämnas till kommunen. OBS! "Sökta åtgärder" måste vara ifyllt. Om detta inte är ifyllt när Tunabyggen får ansökan, returneras den för komplettering och hanteringen av din ansökan blir fördröjd.

Senast uppdaterad: