Till innehållet
Till innehållet

Badpooler

Badpooler är inte tillåtna.

Då vi inte har möjlighet att kolla att nödvändiga säkerhetsåtgärder för badpooler följs, kan vi inte tillåta dessa av säkerhetsskäl. Badpooler på uteplatser eller på annan plats som tillhör Tunabyggen är därför förbjudna och det är områdespersonalen som ser till att förbudet följs.


Förbudet gäller inte små plaskbassänger med mindre än 20 cm vattendjup.

Senast uppdaterad: