Till nyhetsarkivet

Fyra studenter fick stipendium

Fyra studenter vid Högskolan Dalarna har tilldelats ett stipendium på 20 000 kr var.
Tunabyggen är ett av fjorton företag, verksamma i Borlänge och Falun, som gemensamt står bakom stipendiet.

Studenterna som tilldelades 2019 års stipendium på vardera 20 000 kronor är Sarah Saunders, Anouk Jolin, Jozef Berglez och Kasper Lindqvist.

Premiera och uppmuntra

Med Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium vill vi och övriga företag varje år premiera och uppmuntra fyra studenter vid Högskolan Dalarna. Studenter som utifrån studieresultat och sitt sociala engagemang är bra förebilder för andra studenter och goda representanter för Högskolan Dalarna.

Gemensamt för företagen är att alla vill vara med och ta ansvar för en stark akademi i en stark region. Intentionen är att det här initiativet långsiktigt ska bidra till att öka Borlänges och Faluns attraktivitet som studentstäder.

– En attraktiv högskola är viktig för företagen och för regionens utveckling, säger Jörgen Olsson, Vd vid Tunabyggen, som initierat stipendiet.

– De som studerar vid Högskolan Dalarna är viktiga för Borlänges, Faluns och hela regionens näringsliv.

Mer information om Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium och filmer om årets och förra årets stipendiater finns via länken:

Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium

Foto på de fyra stipendiaterna med blommor, diplom och stora checkar i händerna.

Studenterna som fick ta emot Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium 2019 var från vänster Sarah Saunders, Anouk Jolin, Jozef Berglez och Kasper Lindqvist.