Till nyhetsarkivet

Enkät om senior- och trygghetsboende

Har du börjat att fundera på senior- och trygghetsboende, eller bor du redan i ett? Då ber vi dig att besvara några frågor i vår enkät.

Bättre erbjudanden framöver

Med hjälp av svaren hoppas vi kunna skapa oss en bättre bild av vad som efterfrågas på marknaden, av våra hyresgäster och våra framtida hyresgäster.

Utifrån svaren hoppas vi kunna anpassa det vi erbjuder våra hyresgäster framöver.

OBS! Enkäten är anonym och du förbinder dig inte till något genom att fylla i frågorna!

Vi hoppas på just dina svar!

TILL ENKÄTEN: Senior- och trygghetsboende >>