Till nyhetsarkivet

Enkät om Rättvis hyra

Som en del av arbetet i projektet Rättvis hyra vill vi ha din åsikt! Inom kort kommer vi att skicka dig en enkät via SMS till din mobil
om du registrerat ditt mobilnrummer på Mina Sidor. Vi ber dig svara på enkäten så att vi får veta vad du värderar i ditt boende.

En rättvis hyra ska vara en hyra som uppfattas som rättvis av hyresgästerna utifrån lägenheternas standard. Lika lägenheter ska värderas lika och skillnader mellan lägenheter ska speglas i hyrorna. Vad som värderas och hur mycket det värderas till ska avgöras utifrån hyresgästernas uppfattning om boendestandard.

Tunabyggen och Hyresgästföreningen har inlett ett projekt för att kartlägga vad Tunabyggens hyresgäster värderar i sitt boende och se till att hyresgästernas åsikter speglas i hyrorna på ett rättvist sätt.

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter med anledning av ovanstående är du välkommen att höra av dig till oss:

  • Lena Larsson är representant för Tunabyggen och nås
    via telefon 0243-733 44 eller e-post lena.larsson@tunabyggen.se
  • Marita Maanselkä är representant för Hyresgästföreningen och nås
    via telefon 010-459 15 18 eller e-post marmaa@hyresgastforeningen.se
 

Tack på förhand för din medverkan!

AB Stora Tunabyggen och Hyresgästföreningen

Not. Seniorboenden, studentboenden, nybyggda lägenheter och särskilda boenden undantas.

Tunabyggens och Hyresgästföreningens logotyp