Till nyhetsarkivet

Brand på Sahlstedtsgatan

Natten mot söndagen startade en brand i källaren i ett av Tunabyggens hyreshus på Sahlstedtsgatan. Branden är släckt och utredning av brandorsaken och sanering av röklukt pågår.

Alla lägenheter evakuerades under natten men de flesta boende har kunnat flytta tillbaka till lägenheterna, utom till sex lägenheter där sanering av röklukt pågår.

Personal från Tunabyggen har funnits på plats under natten och boende i huset får ytterligare information från Tunabyggen under dagen.

Kontakt för hyresgäster

Hyresgäster som behöver komma i kontakt med oss kontaktar Tunabyggens personal på plats eller ringer vår beredskap på
telefon 023-183 05 (helger och kvällar).

Vardagar kontaktas vår felanmälan på tfn 0243-733 50.