Till nyhetsarkivet

Bostäder på Läroverksvallen

Tunabyggen kan bli en av aktörerna som bygger bostäder på Läroverksvallen.

Tunabyggen har, tillsammans med SHH Bostad, vunnit kommunens markanvisningstävling för området Läroverksvallen, mellan Röda vägen och Hagagymnasiet.

Markanvisningen betyder att Tunabyggen nu får förhandla med kommunen om förutsättningarna för att bygga på Läroverksvallen.

Nio aktörer hade lämnat in förslag som har utvärderats av en jury utifrån förslagens gestaltning, samspel med omkringliggande bebyggelse, hållbarhet, utemiljö, ljudklass inomhus och parkeringslösningar.

Tunabyggen tilldelas områdets västra del och SHH Bostad områdets östra del.

Tunabyggens förslag är att bygga flerfamiljshus i en till fem våningar i den västra delen mot parken, Hagagymnasiet och Röda vägen. Förslaget anses visa på stor variationsrikedom när det gäller både höjd och färgsättning samt aspekter för ljuddämpning.

Skiss med Läroverksvallen markerad.