Till nyhetsarkivet

Bostäder för sociala ändamål

Tunabyggen och Borlänge kommun ska skriva avtal om hur många av Tunabyggens lediga lägenheter som ska gå till kommunen
för att användas för sociala ändamål.

En ny strategi för bostäder med sociala ändamål, gemensam för Borlänge kommun och Tunabyggen, har beslutats av kommunen. Strategin innehåller ett antal åtgärder för att långsiktigt hantera bostadsbristen för de grupper i samhället som har det svårast att få en bostad.

50 lägenheter

En av åtgärderna i strategin är ett avtal som reglerar hur många lägenheter per år som Tunabyggen ska lämna till kommunen för sociala ändamål.

– Det handlar om 50 lägenheter per år, förklarar Kenneth Persson, ordförande i Tunabyggen.

– Tunabyggen lämnar redan idag lägenheter till kommunen för sociala ändamål, så det är inget nytt, men med ett tydligare avtal blir detta bättre reglerat, mer långsiktigt och volymen kommer också att kunna öka något.

När strategin är beslutad ska ett avtal skrivas mellan Borlänge kommun och Tunabyggen.

Svartvit bild som visar två händer som håller varsin pusselbit och för dem mot varandra.